Archieven

Uw zoekacties: Gemeentebestuur Driebergen-Rijsenburg
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Gemeente op de Utrechtse Heuvelrug
2. Geschiedenis van de gemeentelijke organisatie
144 Gemeentebestuur Driebergen-Rijsenburg
Inleiding
2.
Geschiedenis van de gemeentelijke organisatie
Eind jaren veertig bestaat de ambtelijke organisatie van de gemeente Driebergen-Rijsenburg uit de Secretarie, de Gemeenteontvanger, het Gemeentelijk Woningbedrijf en het Bureau Openbare Werken. De Secretarie bestaat op haar beurt uit vier afdelingen *  . Aan het hoofd staat de gemeentesecretaris die tevens 1e adviseur is van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.
Het Bureau Openbare Werken krijgt in 1950 de naam Dienst Gemeentewerken. In 1955 splitst de Dienst plantsoenen, bossen en begraafplaatsen zich hiervan af. De diensten zijn afzonderlijke bedrijven.
In 1965 verandert de structuur van het gemeentelijke apparaat. Er wordt een beheersverordening voor de gehele organisatie vastgesteld en niet meer zoals voorheen verordeningen voor de afzonderlijke bedrijven. Naar artikel 252 van de Gemeentewet worden de bedrijven opgeheven en worden er vier takken van dienst ingesteld: de Gemeentelijke Sociale Dienst, het bedrijf Gemeentewerken, de Gemeentelijke Plantsoenendienst en het Gemeentelijk Woningbedrijf.
In 1977 wordt er in verband met de overdracht van het gemeentelijk woningbezit en samenvoeging van de Dienst Gemeentewerken en de Plantsoenendienst en vanwege gewijzigde inzichten een nieuwe verordening noodzakelijk. Behalve uit de Secretarie bestaat de organisatie vanaf dan uit de Dienst Openbare Werken, de Gemeentelijk Sociale Dienst en het Grondbedrijf.
Begin jaren negentig slaat de gemeente een andere koers in. Centraal staat het streven naar verbetering van de kwaliteit van de te leveren diensten en producten naast verbetering van het onderlinge contact tussen de ambtenaren en omgang met de klant. Om deze doelstellingen te bereiken voert het bestuur in 1994 een sectoraal organisatiemodel bestaande uit de sector Ruimte, de sector Wonen en Milieu, de sector Maatschappelijke ontwikkeling en de sector Middelen. Iedere sector bestaat uit een aantal afdelingen *  . Aan het hoofd van iedere sector staat een directeur. Het sectormodel blijft tot de opheffing van de gemeente in 2006 bestaan. Tot die tijd vinden er binnen de sectoren een aantal interne afdelingsreorganisatie plaats teneinde de efficiency en de effectiviteit van de ambtelijke organisatie te verbeteren.
Na enkele jaren van studie en het voeren van discussies over hoe de gewaardeerde kwaliteiten en voorzieningen in de toekomst te handhaven en mogelijk uit te breiden komen de bestuurders tot de conclusie dat dat alleen maar kan door aanzienlijke schaalvergroting. De beste garanties ziet men daarvoor door samen met de naburige gemeentes Amerongen, Doorn, Leersum en Maarn op te gaan in één nieuwe grote gemeente *  .
Die fusiegemeente komt er. Op 1 januari 2006 ontstaat de gemeente Utrechtse Heuvelrug en komt na 74 jaar een eind aan de gemeente Driebergen-Rijsenburg.
De secretarie en het bestuur van de gemeente zijn in 1949 gevestigd in het oude postkantoor aan de Hoofdstraat 93-95. De Plantsoenendienst zit in Villa Bouwlust aan de Hoofdstraat. Na aankoop en restauratie van Huize Sparrendaal verhuizen secretarie en bestuur in 1966 naar het hoofdgebouw en de bij Sparrendaal horende “bouwhuizen”. Het oude gemeentehuis wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats komt er aan de Bosstraat 1 een nieuw kantoor. Alle diensten komen nu in één gebouw. Het pand wordt in 1975 in dienst genomen en doet dat het tot aan de opheffing van de gemeente.
De grootste politieke partijen in deze periode zijn de VVD, de christelijke partijen de AR, de CHU en KVP die in de jaren zeventig opgaan in het CDA, de PvdA, vanaf de jaren zeventig D’66 en vanaf de jaren negentig combinaties van progressieve partijen.
Het dagelijks bestuur van de gemeente bestaat naast de burgemeester tot 1971 uit 2 wethouders, in 1971 wordt dat aantal uitgebreid tot 3. Het aantal raadsleden gaat van 15 naar 17. De grote partijen vormen wisselende coalities.
Op 19 februari 2003 treedt de aanpassingswet dualisering in werking waardoor er een scheiding in de samenstelling, de functie en de bevoegdheden van raad en college is ontstaan. Een wethouder is niet meer tegelijkertijd raadslid, de bestuursbevoegdheden worden bij het college geconcentreerd, de raad is in de eerste plaats een controlerend orgaan en raads-en raadsondersteunende taken worden overgenomen door een griffier *  .
3. Geschiedenis van het archief
4. Verantwoording van de inventarisatie
5. Aanwijzingen voor de gebruiker
6. Noten
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1931-2005
Plaatsnaam:
Driebergen, Rijsenburg
Omvang:
191.00
Openbaarheid:
beperkt
Soort archief:
Archieven van gemeentelijke organen
Herkomst:
Overheid_U
Auteur:
Frieke Hazendonk, Eddy Hinders, Hans Lievestro, Dirk Ruiter, Herbert de Visser
Rechtsvoorgangers:
Gemeentebestuur Driebergen-Rijsenburg
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 144 Gemeentebestuur Driebergen-Rijsenburg 1931-2005
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 144
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS