Archieven

Uw zoekacties: Collectie Digitale Bronnen

061 Collectie Digitale Bronnen

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht krijgt geregeld van individuele onderzoekers en vrijwilligers digitale bestanden met regesten, transcripties en andersoortige bewerkingen van archiefbronnen, nadere toegangen dus op archiefbronnen.
Gaat het hierbij om bestanden die betrekking hebben op de eigen collectie van het RAZU, dan worden ze door ons steeds als nadere toegang aan het betreffende archief of de collectie (met eigen beheersnummer) en het van een inventarisnummer voorziene stuk daarbinnen gekoppeld.
Daarnaast krijgen we echter ook nadere toegangen op onderdelen van collecties van andere archiefdiensten, zoals Het Utrechts Archief, die tóch van belang zijn voor het RAZU omdat ze bijvoorbeeld het werkgebied betreffen.
Deze digitale bestanden, die dus geheel of grotendeels betrekking hebben op archivalia elders aanwezig, zijn in deze, in december 2016 nieuw gevormde en uitsluitend digitaal bestaande, collectie opgenomen.
In de toegang is steeds duidelijk aangegeven bij welke archiefdienst en in welk archief en inventarisnummer de informatie zich bevindt.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Bestanden van L. Opt Straeten van der Moelen (ca. 1600-ca. 1665)
061 Collectie Digitale Bronnen
Inventaris
Bestanden van L. Opt Straeten van der Moelen (ca. 1600-ca. 1665)
NB:
De inleiding is geschreven door dr. A.A.B. van Bemmel, 2019.
Toelichting scans Collectie Opt Straeten van der Moelen (december 2019)
Gebruik is gemaakt van een artikel van het bestuur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde over de collectie in De Nederlandsche Leeuw, jrg. 73 (1956), no. 9, k. 264-267 en de toelichting van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) bij de daar-van uitgebrachte 166 microfiches (9977 digitale images).
De handschriftenverzameling Opt Straeten van der Moelen is door L.H.K.C. van Asch van Wijck in 1956 aan het genootschap in bruikleen gegeven, te weten 12 delen, genummerd 1/11 en 17. De verzameling, veelal van genealogische aard, is samengesteld door Libertus Opt Straeten van der Moelen (ca. 1600-ca. 1665), advocaat te Utrecht. Indertijd is de verzameling (met veel wapentekeningen) ondergebracht bij het CBG die daar op een zeker moment microfiches van heeft laten maken die voor derden te koop waren. De handschriften zelf zijn (toen?) teruggegaan naar het archief van de familie Van Asch van Wijck te Rhenen (Prattenburg) en bevinden zich daar waarschijnlijk nog steeds. Aan deze collectie heeft Van Asch van Wijck indertijd nog toe-gevoegd twee delen van andere oorsprong, genummerd 13 en 14. Ook bevat de set twee micro-fiches getiteld ’Collectie De Planque’ zijnde kaartjes met 17de-eeuwse DTB-gegevens (dikwijls in het Frans) uit ondermeer Amsterdam en Leiden.
De gehele set microfiches (166 stuks, 9977 digitale images) is ooit rond 1980 aangeschaft door de bekende genealoog W.A. Wijburg. Na diens overlijden in 2003 heeft M.J. Bok de set uit diens nalatenschap ontvangen. Eind 2019 heeft het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (Wijk bij Duurstede) die set microfiches, vaak van minder goede kwaliteit, laten scannen en toegankelijk gemaakt voor bezoekers.
Korte inhoud van de collectie:
Deel 1 (18 microfiches): 1) Afschriften van en uittreksels uit verscheidene akten, voor een aanzienlijk deel uit Utrechtse archieven, met tekeningen van de wapens, die te zien waren op de zegels aan die akten, 1646, 1654; 2) ,,Van Leenen ende Leenrecht”, 1638; 3) Afschrift van het Landrecht van het Sticht Utrecht, 1638; 4) Tekeningen van de wapens der geslachten Van der Moelen en Opt Straeten en van andere kwartieren van de schrijver; wapentekeningen van de kwartieren van des schrijvers zwager Steven Hessels van Zijll; 5) Aantekeningen van de hand van Aernout van Buchell (1565-1641); varia. O.a. gegevens van de families Van Abcoude, Van Gaasbeek, Van Wijck, Van Duvenvoorde enz., van de plaats Utrecht, van de familie Van Teijlingen. Aantekeningen over diverse families, Stichtse oorkonden, schepenregisters van Herck (België), sententieboek Utrecht, families Grammeije, Van Zwieten, Kerreaans, landpachten te Willemstad, Klundert, Steenbergen, Zegvelderbroek, Linschoten, Langerak, Blokland, Middelkoop, Woerden, akten Bergen op Zoom.
Deel 2 (13 microfiches): 1) Lijsten van de Magistraat van de stad Utrecht, 1666, van Amsterdam, 1659 (met bijgevoegde wapentekeningen uit 1760) en Haarlem, met wapentekeningen, 1664; 2) Lijsten van functionarissen van het Hof van Holland, de Hoge Raad in Holland, de Grote Raad in Mechelen; 3) Lijsten van de Magistraat van Amersfoort, 1649; 4) Gegevens over de dorpsbesturen van De Haer, Duyst, Sevenhuysen en van Amerongen.
Deel 3 (16 microfiches): Uittreksels uit de papieren van des schrijvers zwager mr. Steven Hessels van Zijll, 1636; Utrecht, extracten en afschriften van notariële en andere akten 16e-17e eeuw; Utrecht, Haarlem en Amsterdam, akten 13e-17e eeuw; Gaasbeekse lenen 1449-1496; idem 1525-1618.
Deel 4 (12 microfiches): Heraldiek - tekeningen van wapens, welke te zien waren in kerken en voormalige klooster in de stad Utrecht en in Maarssen, 1642, 1646.
Deel 5 (16 microfiches): 1) Uittreksels uit stukken, welke hebben gediend in processen, voornamelijk door voorouders van de schrijver, gevoerd voor het Hof van Utrecht, 1649; varia; 2) Afschriften van stukken uit het archief der abdij te Loosduinen, uit registers der St. Paulusabdij te Utrecht en van het Heilige Kruisgasthuis buiten Utrecht, voorts van aantekeningen uit het archief van het kapittel van St. Marie te Utrecht, van archivalia der stad Amersfoort en varia; 3) Uittreksels uit de Stichtse Leenregisters en varia.
Deel 6 (13 microfiches): Afschriften en uittreksels van charters provincie Utrecht 13e-begin 17e eeuw (veel zegelbeschrijvingen op p. 2-300); uittreksels van vooral Amersfoortse akten, meest 15e eeuw (2e gedeelte) p. 4-17; alfabetisch (op eerste familienaam) geplaatste familie-aantekeningen (voornamelijk provincie Utrecht) (met zegelbeschrijvingen A-W) p. 17-170, A- p. 172.
Deel 7 (10 microfiches): Heraldiek - wapentekeningen met sterfdata, graf- en onderschriften naar rouwborden en gedenktekenen in kerken en andere gebouwen in het gewest Holland, 1642, 1648; voorts ,,Flandria”; copie Koningswapens; op fol. 402 de wapens van ’s schrijvers acht kwartieren; index.
Deel 8 (16 microfiches): Voornamelijk heraldiek – Brabant, copie, 1649; Henegouwen, co-pie, 1649; afschriften naar gegevens omtrent stad en land van Luik, 1642, 1644, 1649 en omtrent Vlaanderen, 1644, met wapentekeningen, naar Hubert d’Utenbroeck, ridder, luitenant-gouverneur van Namen; kopie van een middeleeuws wapenboek: tournooi Compiègne 1238, Mons 1310, tocht naar Friesland 1396, bruiloft te Utrecht 1437; varia, 1642.
Deel 9 (14 microfiches): Voornamelijk heraldiek - tekeningen van wapens in kerken en andere gebouwen in de gewesten Holland en Utrecht, 1642, 1646; afschrift van de Lijst van Utrechtse Ridderhofsteden 1536, van de Verbandbrief van bisschop Rudolf van Diepholt (ridders en knapen) 1436, van de Ridderschapscedul van 1618; gegevens over ’s schrijvers kwartieren Van der Moelen en Opt Straeten; afschriften uit verscheidene oude wapenboeken, 1645, waartussen Utrechtse wapens zijn ingevoegd; stedenwapens; vele wapens naar zestiende-eeuwse glas in ’s schrijvers huis te Utrecht; varia.
Deel 10 (7 microfiches): Genealogie - geslachtlijsten van graven van Holland uit verscheidene Huizen, met bastaarden; circa 110 genealogieën van vorsten en edelen; stadspatriciaat; Latijnse gedichten, 1657.
Van der Dilst – 1e katern p. 4Sandelijn – idem p. 305Van Nienrode – idem p. 370
Van Wastines – idem p. 5Van Swieten – idem p. 307Van Eeke – idem p. 374v
Van Witten – idem p. 6Van Liere – idem p. 311Van Driebergen – idem p. 375
Van Trassignies – idem p. 8Van Immerseel – idem p. 311Van Cleijburgh – idem p. 375
Van Barlhimont – idem p. 16De Hoyelle – idem p. 314Suys – idem p. 375
De Dheust – idem p. 20Van Zijl – idem p. 317Diert – idem p. 376
Van Utenhoven – p. 20Van Suylen – idem p. 320 van Nuyssenburch – idem p. 376
Van Coudenhove – idem p. 26Foeyt – idem p. 329Van Alblas – idem p. 376v
Van Auxy – idem p. 28Ploos – 4e katern p. 329vHeerwan – idem p. 377
Van Bourgondië, vorsten – idem p. 30Van Tweenhuysen – idem p. 330Stillingh – idem p. 379
De la Burre – idem p. 41Van Montfoert – idem p. 330vVan Berckenroede – idem p. 379v
Holland, graven – idem p. 43Van der Clooster – idem p. 331vJordens – 5e katern p. 203
Vlaanderen, graven – idem p. 50Bor – idem p. 332vVan Fernout – idem p. 203v
Van Oyenbrugge – idem p. 60Blanche – idem p. 334Van Waterlant – idem p. 205v
Van Berchen – idem p. 67Van Dashorst – idem p. 336vVan Adrichem – idem p. 206v
Van Ranst – idem p. 73Van Kleeff – idem p. 339Van Nepue (?) – idem p. 208
Van Lyre (Liers) – idem p. 75Van Heemskerck – p. 341 van Assendelft – idem p. 210
Oem – 2e katern p. 2Van Beeckesteyn – idem p. 342Van Tetroede – idem p. 210v
De Jonge – idem p. 6Suys – idem p. 343vVan Blanckevoort – idem p. 212
Van Blanceroert – idem p. 9Van der Werve – idem p. 344Van Nyerop – idem p. 214
Van der Wiele – idem p. 13Van Amerongen – idem p. 345Van Berkenroede – idem p. 215
Bicker – idem p. 15Van Culemborg – idem p. 346Bolle – idem p. 217v
Van Allingen – idem p. 17Van Meroede – idem p. 347vVan der Borch – idem p. 219
Van Foreest – idem p. 17vVan Mathenesse – idem p. 348Spijcker – idem p. 220v
Van Oosthoorn – idem p. 18Van Bloys – idem p. 348vBacker – idem p. 221
Van Haerlem – idem p. 19Van de Werve – idem p. 349, p. 362Van Veen – idem p. 222
Van Poelgeest – 3e katern p. 3De Ridder – idem p. 349v, p. 352Splijtloff – idem p. 222v
Van Alkemade – idem p. 8Van Voorne – idem p. 356Van Rhede – idem p. 224
Van Broeckhuysen – idem p. 14Van Ruwiel – idem p. 356Vuystinck – idem p. 226
Van Speulde – idem p. 26Van Nijenrode – idem p. 358Van Amerongen – idem p. 228
Van Haeften – idem p. 29Van Amerongen – idem p. 359Van Tol – idem p. 231v
Darmentle – idem p. 36Van Haesbeeck – idem p. 365vVan Voorne – idem p. 232
Uten Enge – idem p. 40Van Lochorst – idem p. 366Van Alkemade – idem p. 235
Pijll – idem p. 44Van Ravensway – idem p. 368Bijlagen: Van Poirsen
Van Sparenwoude – 4e katern p. 302Van Chastillon – idem p. 369idem Van Ruwiel
Van Steynemelen – idem p. 304Van Isendoorn – idem p. 370idem Van Voorts
Deel 11 (7 microfiches): Genealogie - geslachtlijsten van edelen en van patricische families.
Deel 13 (2 microfiches): Mr. H. Berewout van Beresteyn (1693-1751), Kwartierstaten van de Leidse Magistraat en van enkele Amsterdammers, 1745.
Van Rijckhuysen van den Bergh – p. 1Van Assendelft – p. 19Chaetelein – p. 37
Schrevelius – p. 2Van Leeuwen – p. 20Lantin – p. 38
Hoogenhouck – p. 3Van Egmond – p. 21Van Halseren – p. 39
Gijn - p. 4Van Banchem – p. 22Van Dorp – p. 40
Van Cruyskerken – p. 5Verhooft – p. 23Van der Straaten – p. 41
Van Toll – p. 6Van der Meer – p. 24Van Royen – p. 42, p.43
Meerman – p. 7Backer – p. 25De Bije – p. 44
Paedte – p. 8Van der Marck – p. 26Van Dam – p. 45
Van Hoogeveen – p. 9Van Leyden – p. 27Marou – p. 46
Van Lanschot – p. 10Crusius – p. 28Calkoen – p. 47
De Raet – p. 11Cunaeus – p. 29Haak – p. 2
Drolenvaux – p. 12Van de Velde – p. 30Klopper – p. 3
Van der Marck – p. 13Van Buren – p. 31Le Gouche – p. 4
Van de Velde – p. 14Romswinkel – p. 32Romswinkel, Conseun,
De Bije – p. 15Gronovius – p. 33Van Hoogenhouck, Scheve-lius
Alencon – p. 16Van Alphen – p. 34Van Buren, Crucius, Alen-zoon
Groenevelt – p. 17Van Schoon – p. 35De Raet, Van Strijen
Van Gerwen – p. 18Pla – p. 36Moerman
Deel 14 (9 microfiches): Jan Elferinck, stadhouder in het scholtambt Lochem tenminste van 1562 tot in 1586, Formulierboek voor allerlei akten ,,die voor een jong Practisijn seer nuttig sijn”. Bevat schepenbrieven (boedelscheidingen, testamenten, huwelijkse voorwaarden enz.) 16e eeuw, veelal uit Deventer, Zutphen, doch ook Utrecht en Delft. N.B. Blijkens een aantekening geschonken aan J. Schomaker.
Deel 17 (1 microfiche): Heraldiek - ,,Verzameling van wapenen van eenige Adellijke Ge-slachten, heerlijkheden, Steden enz. in Braband’ door Opt Straeten van der Moelen 1654”, met gekleurde wapens.
N.B. In de delen 4 en 7 t/m 9 zijn de kleuren van de wapens soms erbij geschreven, zelden erin getekend.

Kenmerken

Datering:
2016-heden
Plaatsnaam:
Wijk bij Duurstede
Omvang:
0,00
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Herkomst:
Bijzondere collectie
Auteur:
H.J. Postema
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 061 Collectie Digitale Bronnen 2016-heden
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 061