Tarieven

Een bezoek aan het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is altijd gratis. Aan het leveren van een aantal extra diensten, zoals het maken van een kopie, u helpen bij onderzoek of het verstrekken van hergebruikrechten zijn kosten verbonden. Hieronder vindt u tarieven voor deze diensten. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Fotokopieën (Zwart) Kosten
Formaat A-4 € 0,30
Formaat A-3 € 0,60
Fotokopieën bouwtekeningen  
Formaat A-2 € 7,50
Formaat A-1 € 7,50
Formaat A-0 € 7,50
Fotokopieën (Kleur)  
Formaat A-4 € 0,60
Formaat A-3 € 1,20
Afdrukken reader-printer  Kosten
Microfiches (via reader-printer), formaat A4 € 0,60
Scans  
Eenvoudige scan € 0,60
Verzenden via e-mail (indien mogelijk) Gratis
Kosten
Mondelinge en/of schriftelijke aanwijzingen over de structuur van het archief en de organisatie van het archiefvormende orgaan Gratis
Mondeling en/of schriftelijk verwijzen naar archieven en collecties (en andere archiefinstellingen) waarin onderzoek kan worden verricht Gratis
Standaard administratie- en verzendkosten € 3,00
In onze studiezaal kunt u onderzoek komen doen. Hulp bij dit onderzoek is gratis.

Heeft u vragen over het laten doen van onderzoek, neem dan contact op met de studiezaalmedewerker

Kosten
Voor een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand of een set bijlagen: per akte of set bijlagen;

Dit tarief geldt ook indien volstaan kan worden met een gewaarmerkte fotokopie

€ 23,75
Kosten
Minimumkostprijs voor reproducties die niet in een standaard A-4 of A-5 enveloppe kunnen worden verzonden € 3,50