Beleidstukken

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is sinds 2016 een bedrijfsvoeringsorganisatie. Dit betekent dat het RAZU één bestuur heeft en relatief weinig beleid maakt. Natuurlijk stelt het RAZU op vaste momenten financiële jaarstukken en beleidsdocumenten op waarmee zijn deelnemende gemeenten sturing geven aan de organisatie. Op deze pagina vindt u de meest recente documenten. Bent u op zoek naar oudere stukken? Neem dan contact met ons op. 

Heeft u moeite met het bekijken van onze documenten op deze pagina? Klik dan hier om een lijst-weergave te openen.

Door de invoering van de Woo-Index zijn de financiële stukken verplaatst naar de pagina Openbaarmaking categorie 3.3.2.g: Jaarplannen en jaarverslagen.