Archieven

Uw zoekacties: Gemeentebestuur Driebergen-Rijsenburg
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Gemeente op de Utrechtse Heuvelrug
2. Geschiedenis van de gemeentelijke organisatie
3. Geschiedenis van het archief
144 Gemeentebestuur Driebergen-Rijsenburg
Inleiding
3.
Geschiedenis van het archief
Stukken over de structuur en de organisatie van de beginperiode zijn er niet. Zeker is in ieder geval dat er in 1949 een ingrijpende wijziging plaats vindt in de ordening van het secretariearchief door invoering van het dossierstelsel. De ordening vind sinds dat jaar plaats op basis van de Basisarchiefcode die uitgegeven is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
De gemeente kent in de jaren vijftig een gedeconcentreerd beheer van het archief onder toezicht van de chef van de afdeling registratuur en archief van de secretarie.
Naast het secretariearchief zijn er werkarchieven bij de diensten Gemeentewerken en Plantsoenen. In 1958 is men daar van mening dat de Basisarchiefcode te uitgebreid is voor de Dienst Plantsoenen. In overleg met de VNG in 1958 stellen medewerkers een ordeningsplan vast met de niet geheel juiste benaming “Registratuurplan Dienst Beplantingen Driebergen-Rijsenburg”. Bij het opstellen daarvan gebruikt men de “Code archiefverordening van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening”. Eveneens in overleg met de VNG volgt in 1961 de “Archiefcode Gemeentewerken”. Na veranderingen in de organisatie in 1976 worden de archieven van de diensten Gemeentewerken en Plantsoenen in 1982 geïntegreerd in het secretariearchief. Volgens het “Werkplan post-en archiefzaken” uit 1982 is bewust gekozen voor een grondige vermenging van de archieven. De archieven Gemeentewerken en Plantsoenen worden per 31 december 1989 afgesloten. De dubbelen worden vernietigd. De overige dossiers worden overgebracht naar het dynamisch of het semi-statisch archief.
Een ander belangrijk jaar uit de geschiedenis van het archief is 1990. Er wordt in dat jaar een strucuur die gebaseerd is op de archiefcode van 1987 voor het dynamisch archief geïntroduceerd. Een deel van het dynamisch gedeelte en het oude semi-statisch archief wordt na een ruwe selectie samengevoegd met een serie aparte semi-statische dossiers en een serie te vernietigen dossiers op jaar van vernietiging.
Over een postregistratie in de beginjaren is weinig bekend. Waarschijnlijk worden de stukken, na het aanbrengen van het ingekomenstempel”, ingeschreven in een register (er zijn geen registers aangetroffen).
Van voortgangs en afdoeningscontrole is pas sprake vanaf de tweede helft van de jaren zestig. Er wordt dan gewerkt met het zogenaamde fiche doorschuifsysteem. Oude inventarissen en andere ingangen als plaatsingslijsten, kaartsystemen zijn in het verleden vernietigd. De dossiers worden toegankelijk met een dossierinventaris die in de jaren 1989-1990 is gemaakt. In de tweede helft van de jaren negentig worden registratie en afdoening geautomatiseerd. Er wordt gebruik gemaakt van de registratiesystemen GIDA-P en GIDA-R en later Decos Professional voor de post en Filetrak voor archiefdossiers.
In 1954 vindt er op grond van de Archiefwet van 1918 een vernietiging plaats van de stukken voor de jaren 1949-1952 van het archief ter gemeentesecretarie. Deze wordt uitgevoerd door het zeer fijn versnipperen bij de fa. van Gelder&Zonen. De lijst te vernietigen stukken is opgemaakt aan de hand van de vernietigingslijst voor gemeenten uit 1948. Het proces-verbaal vermeld 58 volgnummers van vernietigde dossiers hoofdzakelijk betreffende vergunningen en andere uitvoering van de taken. Om de één à twee keer per jaar vindt daarna een vernietiging plaats, de laatst jaren zelfs ieder jaar. De verklaringen van vernietiging zijn aanwezig in het archief.
De statische archieven bevinden zich in de benedenruimte van Huize Sparrendaal en in ruimtes in het kantoor aan de Bosstraat 1. Sinds 2002 bevinden het semi-statische en statische archief zich in een archiefbewaarplaats in het gemeentekantoor in Driebergen-Rijsenburg. In 2006 wordt het hele archief, op de bouw-en hinderwetvergunningen na, overgebracht naar Leersum, naar één van de gemeentekantoren van de nieuw gevormde gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het al bewerkte en het nog te bewerken gedeelte van het archief komen terecht in een archiefbewaarplaats.
De materiële toestand van het te bewerken archief is over het algemeen goed. Er zijn geen stukken verloren gegaan door brand, vochtschade of onoordeelkundig gebruik. Wel moeten de stukken ontdaan worden van nietjes en oude hechtmechanismes. De bewerkte dossiers worden van niet-zuurvrije dossiers omgepakt in zuurvrije omslagen en in zuurvrije dozen gedaan. Oude hechtmechanismes worden vervangen door nieuwe. Voor een deel worden oude tabstroken vervangen door nieuwe, zuurvrije.
4. Verantwoording van de inventarisatie
5. Aanwijzingen voor de gebruiker
6. Noten
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1931-2005
Plaatsnaam:
Driebergen, Rijsenburg
Omvang:
191.00
Openbaarheid:
beperkt
Soort archief:
Archieven van gemeentelijke organen
Herkomst:
Overheid_U
Auteur:
Frieke Hazendonk, Eddy Hinders, Hans Lievestro, Dirk Ruiter, Herbert de Visser
Rechtsvoorgangers:
Gemeentebestuur Driebergen-Rijsenburg
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 144 Gemeentebestuur Driebergen-Rijsenburg 1931-2005
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 144
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS