Archieven

Uw zoekacties: Familie Van Heyst, met collectie akten

012 Familie Van Heyst, met collectie akten

beacon
 
 
Inleiding
In deze toegang is de familienaam gespeld als 'Van Heyst' en niet als 'Van Heijst'.
In 1854 trouwde de uit Culemborg afkomstige notariszoon Bernardus Gertrudes van Heyst (1821-1890) in Wijk bij Duurstede met Johanna Clasina van Mariënhoff (1826-1891). Van Heyst was sinds 1851 als kandidaat-notaris werkzaam bij haar vader, de Wijkse notaris en burgemeester Henricus van Mariënhoff (1792-1869). In 1858 volgde Van Heyst de in 1817 benoemde Van Mariënhoff als notaris op. Op zijn beurt werd hij in 1890 opgevolgd door zijn zoon Henricus Jacobus van Heyst (1856-1949). Die laatste droeg het het notaris-schap in 1929 over aan A. ten Noever de Brauw. Hij bleef echter wonen in het in opdracht van zijn grootvader in 1868 gebouwde herenhuis annex notariskantoor aan de Muntstraat te Wijk bij Duurstede.

Voor meer informatie zie:
- 'Van Heijst', in Het Nederland's Patriciaat, deel 73 (1989), p. 107-127;
- Fr. van Hekelen, 'Van notarishuis tot huishoudschool', in Het Kromme-Rijngebied, jrg. 30 (1996), nr. 1, p. 1-17;
- M.A. van der Eerden-Vonk, ‘Henricus Jacobus van Heyst (1856-1949) notaris', in M.A. van der Eerden-Vonk, H.L.Ph. Leeuwenberg, F. Vogelzang (red.) (2002), Utrechtse biografieën – Het Kromme Rijngebied, Utrecht 2002, p. 88-83.
Het overgrote deel van het archief is in 1992 door de heer B.G. van Heyst (1919-2006) aan de rechtsvoorganger van het RAZU geschonken en later aangevuld. Het is nogal fragmentarisch van aard. Dat komt mede doordat na het overlijden van zijn grootvader H.J. van Heyst in 1949 een deel van de inboedel is verkocht (zie Wijkse Courant 18-3-1950) en een ander deel (waaronder allerlei archiefstukken), volgens de overlevering, aan de (Munt)straat in Wijk bij Duurstede is gezet. Een aantal Wijkenaren, waaronder C.J.F. Thieme, heeft er stukken uitgenomen waarvan enkelen via via weer in het onderhavige archief zijn opgenomen. Zie ook de Collectie Losse Aanwinsten [toegang 022].
Het archief bestaat feitelijk uit twee delen.
Het eerste deel bevat stukken (vanaf eind 18de-eeuw tot heden) - alsmede enkele voorwerpen en schilderijen - die betrekking hebben op de familie Van Heyst en op aan die familie verwante families zoals Van Mariënhoff.
Het tweede deel bevat kaarten, verkoopbrochures en -aankondigingen alsmede (afschriften van) veelal notariële akten (uit de periode 1573-1950). Die kunnen afkomstig zijn van de familie Van Heyst en van verwante families (o.a. Van Limburg Styrum te Doorn) óf hebben behoort tot werkdossiers van de notarissen Van Mariënhoff en Van Heyst óf door hen zijn verzameld. Een belangrijk deel ervan heeft betrekking op Bunnik, Doorn of Langbroek. In de loop van de tijd is de oorspronkelijke orde geheel verstoord; reden waarom hier gekozen is voor een chronologische orde.
Tot het archief behoorde oorspronkelijk een Utrechts processionale uit de vroege 15de eeuw. Dat handschrift is, overeenkomstig de wens van de heer B.G. van Heyst, in januari 2013 door de rechtsvoorganger van het RAZU aan Museum Het Catharijneconvent te Utrecht geschonken. Zie: C. Staal, 'Utrechtse processionale uit de vijftiende eeuw. Bijzondere schenking aan de museumbibliotheek', Catharijne 2013-1, p. 30-32.
Tot het archief behoorden oorspronkelijk ook stukken over de polder Jannezand onder Made-Dussen. De familie Van Heyst was bij de exploitatie van die polder betrokken. De betreffende stukken zijn in 2016 overgedragen aan het Brabants Historisch Informatie Centrum en daar toegevoegd aan het archief van de Polder Jannezand [toegang 938].
Enkele stukken van Henricus Jacobus van Mariënhoff, in zijn functie van burgemeester van Wijk bij Duurstede, zijn opgenomen in het archief van de gemeente Wijk bij Duurstede [toegang 002].
In 2000 is door de rechtsvoorganger van het RAZU van circa de helft van de toen aanwezige stukken een voorlopige toegang, bestaande uit 176 nummers, opgemaakt. Mede gelet op het resterende ongeïnventariseerde deel en op latere aanvullingen is besloten een nieuwe toegang te maken en tot hernummering over te gaan.
Inventarisnummer 69 ontbreekt.
Voor concordans zie bijlage 1.
Aanwijzingen voor de gebruiker.

Een stuk uit dit archief kan worden aangevraagd door vermelding van de naam van het archief en van het archiefbeheersnummer tussen ronde haken:
- Familie Van Heyst (012);
- het inventarisnummer van het stuk.
Inventaris
Bijlage 1 Concordans
Erfgoedstuk
012 Familie Van Heyst, met collectie akten
Inventaris
Bijlage 1 Concordans
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1593-2020
Plaatsnaam:
Wijk bij Duurstede
Omvang:
4,00
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Soort archief:
Archieven van huizen, heerlijkheden, families en personen
Herkomst:
Particulier
Auteur:
M.A. van der Eerden-Vonk, A.A.B. van Bemmel
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 012 Familie Van Heyst, met collectie akten 1593-2020
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 012