Archieven

Uw zoekacties: Collectie Losse Aanwinsten

022 Collectie Losse Aanwinsten

beacon
 
 
Inleiding
Iedere archiefdienst heeft ze, archiefstukken die eigenlijk nergens bijhoren. Ze worden doorgaans ondergebracht in een verzameling of collectie losse aanwinsten. Dergelijke collecties bevatten meestal zeer gevarieerd en interessant materiaal. Ze zijn in de loop van de tijd gevormd door stukken die door particulieren of door andere archiefdiensten zijn geschonken. Daarnaast worden in de regel ook ‘stukken aangetroffen in het depot’ en stukken van onbekende herkomst opgenomen.
De Collectie Losse Aanwinsten van het RAZU is in februari 2011 gevormd en wel in belangrijke mate uit dan al bestaande collecties te weten de: - Collectie Handschriften Amerongen, 1930-1940; - Collectie Handschriften Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn, 1800-1997; - Collectie Handschriften Houten, 1674-1934; - Collectie Handschriften Wijk bij Duurstede, 1378-2009. Deze laatste collectie is veruit het omvangrijkst. De aanvang daarvan ligt in het eind van de negentiende-begin twintigste eeuw toen binnen de toenmalige gemeente Wijk bij Duurstede een aantal losse stukken (merendeels gedrukte publicaties) bij elkaar werden gebracht in deelcollecties (met name van burgemeester M.A. Meijjes) en in de bibliotheek. De collectie bevat soms alleen fotokopieën van stukken. Daarvan zijn de originelen door de archiefcalamiteit (eind 2002) niet meer bewaard gebleven.
Voor zover niet van meer algemene aard zijn de stukken in de nieuw gevormde collectie per plaats of gemeente uit het werkgebied van het RAZU samengebracht. In een aantal gevallen is daarbij een nadere onderverdeling aangebracht. De stukken zijn in de inventaris chronologisch opgenomen. Waar van toepassing zijn ze door middel van een nadere toelichting verder ontsloten.
Bij het merendeel van de Wijkse charters is een regestnummer vermeld. Dat nummer verwijst naar de uitgave van de voormalige archivaris R.J. Butterman (1989), 'Regesten van charters van de gemeente Wijk bij Duurstede 1300-1806'. Die regesten zijn een uitbreiding van de regestenlijst die in 1882 is opgemaakt door S. Muller Fzn. en in 1891 onder de titel 'Inventaris der charters van de Stad Wijk bij Duurstede' is uitgegeven door C. Vonk te Wijk bij Duurstede.
Het RAZU beheert een aantal verzamelingen documentatie. Per plaats c.q. (voormalige) gemeente is zo'n verzameling gevormd. Daarnaast is er een verzameling documentatie algemeen die het gehele werkgebied van het RAZU of delen ervan, bijvoorbeeld het Langbroekerweteringgebied, bestrijkt.
Gelet op de verwantschap tussen de Collectie Losse Aanwinsten en de documentaties wordt geadviseerd tevens de betreffende documentatie te bezien.
De Collectie Losse Aanwinsten is dynamisch van aard. Nieuwe losse aanwinsten worden periodiek aan de inventaris toe- en tussengevoegd, en krijgen dan een nummer volgend op het laatst toegekende nummer. De collectie had op het moment van vorming in februari 2011 een omvang van drie strekkende meter, telde toen 313 inventarisnummers (waarvan 40 charters). In mei 2012 zijn toe- en tussengevoegd de nrs 314-350, in juni 2013 de nrs 351-385, in februari 2014 de nrs 386-389, in juni 2014 de nrs 390-485, in november 2015 de nrs 486-640, in mei 2016 de nrs 641-709, in januari 2017 de nrs 710-1012, in december 2017 de nrs 1013-1133, in november 2019 de nrs 1134-1285, in februari 2020 de nrs 1286-1324, in juli 2020 de nrs 1325-1334, in augustus 2020 de nrs 1335-1434, in juni 2021 de nrs 1435-1551, in juni 2022 de nrs 1552-1818 en in maart 2023 de nrs. 1819-1848. In enkele gevallen zijn al bestaande nummers nadien aangevuld.
Gebruikte afkortingen:
- NCC = Nederlandse Centrale Catalogus;
- Van de Water = J. van de Water (1729), 'Groot Placcaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, der edele mogende heeren Staten ‘s Lands van Utrecht; mitsgaders van de ed. groot achtb. heeren borgemeester en vroedschap der Stad Utrecht; tot het jaar 1728 ingesloten'. 3 Dln. Utrecht: Jacob van Poolsum.
Inventaris
7. Afzonderlijke verzamelingen
022 Collectie Losse Aanwinsten
Inventaris
7.
Afzonderlijke verzamelingen

Kenmerken

Datering:
1378-2022
Plaatsnaam:
Amerongen, De Bilt, Bunnik, Cothen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Everdingen, 't Goy, Hagestein, Hei- en Boeicop, Houten, Langbroek, Leerdam, Leersum, Lexmond, Maarn, Maarsbergen, Meerkerk, Odijk, Rhenen, Schalkwijk, Tull en 't Waal, Utrecht, Vianen, Werkhoven, Wijk bij Duurstede, Zeist
Omvang:
26,50
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Soort archief:
Overige collecties
Herkomst:
Bijzondere collectie
Auteur:
A.A.B. van Bemmel
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 022 Collectie Losse Aanwinsten 1378-2022
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 022
Categorie: