Archieven

Uw zoekacties: Politie Wijk bij Duurstede

050 Politie Wijk bij Duurstede

beacon
 
 
Inleiding
Dit archief bevat de logboeken die de twee gemeenteveldwachters van Wijk bij Duurstede in de jaren 1933-1941 hebben bijgehouden.
Nederland kende sinds de Franse tijd gemeenteveldwachters en rijksveldwachters. De eersten hadden alleen bevoegdheden binnen de eigen gemeente. Daarom waren de gemeenteveldwachters vaak tevens aangesteld als onbezoldigd rijksveldwachter.
In Nederland was de gemeenteveldwachter nauwelijks een professionele politieman te noemen. De gemeente vond de functie van veldwachter ook niet erg belangrijk, wenste er althans niet veel voor te betalen. Gemiddeld verdiende een veldwachter rond 1900 zo'n 250 gulden per jaar. Verschil qua inkomen was afhankelijk van de vervulling van neventaken. Was de veldwachter ook bode en opzichter bij openbare werken, dan kreeg hij toeslagen van 25 tot 50 gulden per jaar. Vanaf de jaren 1930 trad er een zekere professionalisering in. Zo had de veldwachter recht op dertig gulden rijwielvergoeding, vijftig gulden diplomatoelage, honderd gulden uniformgeld, vrije woning en medische behandeling. De nieuwe veldwachter stond ook niet meer overal alleen voor. Bij bijzondere gelegenheden waarbij meer mankracht nodig was om de orde te handhaven, bijvoorbeeld de kermis, stonden rijksveldwachters van het district of leden van de Koninklijke Marechaussee hem bij. De veldwachter werd vanaf de jaren dertig ook ingezet als armbezoeker/-controleur. In 1943 werd de gemeenteveldwachter bij de marechaussee ondergebracht.
Dit archief is niet openbaar. Het archief wordt openbaar in 2040.
Stukken uit dit archief kunnen aangevraagd worden door vermelding van de naam van het archief en het archiefbeheersnummer tussen ronde haken en wel als volgt: Politie Wijk bij Duurstede, 1930-1941 (50); het (of de) inventarisnummer(s) van de stukken.

Kenmerken

Datering:
1930-1941
Plaatsnaam:
Wijk bij Duurstede
Omvang:
0,30
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Soort archief:
Archieven van gemeentelijke organen
Herkomst:
Overheid_W
Auteur:
D. Ruiter
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 050 Politie Wijk bij Duurstede 1930-1941
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 050