Archieven

Uw zoekacties: Stadsgerecht Rhenen

066 Stadsgerecht Rhenen

beacon
 
 
Inleiding
1. Stadsgerecht
2. Archief en inventaris
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
4. Literatuur en bronnen
Inventaris
3. Vrijwillige rechtspraak
282 Lijst van transporten, gepasseerd voor het stadsgerecht in de jaren 1640 en 1641
066 Stadsgerecht Rhenen
Inventaris
3. Vrijwillige rechtspraak
282
Lijst van transporten, gepasseerd voor het stadsgerecht in de jaren 1640 en 1641
Omvang:
1 omslag
Opmerkingen:
Regesten gemaakt door H.J. Postema, 2014.
Oud nummer:
Oud nr. (Fruin): 510; Voorl. nr. (Koen e.a.): 437-438
15-11-1641: Lijst van alle transporten en vestenissen te Rhenen en vrijheid in 1640. Op 3-1-1640 heeft Jan Cornelisz van Haef, schipper, getransporteerd aan Jan Dircks mandemaker en Hendrick Bentsen, schutmeester, een huis in Veenendaal bij ’t Swaluwenstart. Op 6-1-1640 heeft Jan Cornelissen getransporteerd aan Jan Hendricksz de Cruijff een huis te Elst. Op 21-1-1640 heeft Meijnsken Dircks van Wijck, wed. Oth Hendricksz getransporteerd aan Gerrit Gerritsen van Bronckhorst, bakker, een huis te Rhenen. Op 8-2-1640 heeft Hendrick Jansen bij Jan Gijsbertsz in zijn huis gevestigd 150 gl. Op 9-3-1640 heeft Aert van Steenbeeck getransporteerd aan Adriaan Anthonissen en Assuerus Anthonissen 4 hont bergland. Op 9-3-1640 heeft Adriaantje Gijsberts weduwe Claes Hendricksen Lam, tbv kinderen van Willem Goijersen in een stuk land de Heuvel genaamd gevestigd 500 gl. Op 23-3-1640 heeft Aeltgen Jans c.s. getransporteerd aan Frans Jansen brouwer een huis te Rhenen. Op 30-3-1640 heeft jonker Aernt van Deuverden van Voort tbv Cornelis van Pallaes gevestigd in zijn hofstede te Achterberg 400 gl. Op 2-4-1640 heeft Isak Bosch getransporteerd tbv Geurt Rutgersen een huis in Veenendaal. Op 4-5-1640 heeft Jan van Steenbeeck getransporteerd aan mr. Jan Lijndenius een huis te Rhenen. Op 9-5-1640 heeft Cornelis Jacobsen Lam getransporteerd aan Jacob Ernsten Tin een huis te Rhenen. Op 5-6-1640 hebben directeuren van de boedel van Jacob Jansen getransporteerd aan Jan Toll een huis te Rhenen. Op 11-6-1640 heeft Bartholomeus Bercheijck als gemachtigde van Adriaantje Gijsberts gevestigd in haar landerijen die zij in erfpacht heeft van Ottho van Hemert 3200 gl tbv het weeshuis te Utrecht en 300 gl tbv Jacob van Sipenes. Op 11-6-1640 heeft Adriaantje Gijsbertsz in het voorsz goed gevestigd tbv Anthonis Aelbertsen Steck, Gerard Klerck en Willem Klerck, 1700 gl. Op 22-6-1640 heeft Jelis van Stoutenburch als curator van de boedel van Merri Rijksen getransporteerd aan Gerrit Arisen Vastrick een huis te Rhenen.
15-11-1641: Vervolg. Op 30-6-1640 heeft Jacob Woutersen getransporteerd aan Heijltgen Struijck een huis in veenendaal aan de Kerkstraat. Op 1-7-1640 heeft Jan Willemsen Papevelt het weeshuis alhier in zijn deel van zijn huis gevestigd met 150 gl. Op 12-8-1640 heeft Cornelis Jacobsen Lam als momber van de kinderen van Peter Jansen getransporteerd aan Cornelis Elissen de helft van een huis te Elst. Op 27-8-1640 heeft Alexander van Betone getransporteerd aan Jacob Jansen een schuur te Rhenen. Op 2-9-1640 heeft Jan Cornelissen van de Pol, Jeriphaes Dircksz gevestigd in zijn huis te Rhenen 400 gl. Op 20-9-1640 heeft Dirck Vonck getransporteerd aan Hendrick Jansen Haen een akker land genaamd Franckenacker gelegen te Achterberg. Op 8-10-1640 hebben de weesmeesters getransporteerd aan Jan de Groot een huis te Rhenen. Op 25-10-1640 hebben Adriaen Gosensen en Willem Hendricksen getransporteerd aan Hendrick Claessen een huis en boomgaard in de Grebbe. Op 26-11-1640 heeft Jacob Eersten Tin tbv Peter Thijssen van Gelder in zijn huis te Rhenen gevestigd 400 gl. Op 9-3-1640 heeft Adriaentgen Gijsberts getransporteerd aan Elis Thonissen de Ridder een perceel in Veenendaal. Op 30-11-1640 heeft Aelbert Aelbertsen getransporteerd aan Rijck Jacobsen en Rem Jacobsen 2 morgen bouwland genaamd de Hell. Op 7-12-1640 heeft mr. Jan van Dilsen als directeur van de boedel van Adriaen Reijersen Bund getransporteerd aan Willem Gerritsen Lam, Jan Cornelissen en Cornelis Sandersen twee stukken goed naast elkaar met de huizen boomgewas wei- en bouwland in Veenendaal. Op 21-12-1640 heeft sr. Willem van der Nijpoort als gemachtigde van Adriaentje Gijsberts weduwe Claes Hendricksen Lam gevestigd in de hofstede en de landerijen tbv Cornelia van Driebergen, weduwe Gerrit Jansen Olie, 2340-11.

Kenmerken

Datering:
1438-1812
Plaatsnaam:
Rhenen
Omvang:
36,5
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Soort archief:
Archieven van rechterlijke organen
Herkomst:
Overheid_R
Auteur:
D.T. Koen, D. Ruiter, H.J. Postema
Rechtsvoorgangers:
Kantongerecht, Arrondissementsrechtbank, Notarissen, ambtenaren Burgerlijke Stand
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 066 Stadsgerecht Rhenen 1438-1812
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 066