Archieven

Uw zoekacties: Documentatie Bunnik, Odijk, Werkhoven

179 Documentatie Bunnik, Odijk, Werkhoven

beacon
 
 
Inleiding
Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) beheert een aantal verzamelingen documentatie. Per plaats c.q. (voormalige) gemeente is zo'n verzameling gevormd. Daarnaast is er een verzameling documentatie algemeen (167) die het gehele werkgebied van het RAZU of delen ervan, bijvoorbeeld het Langbroekerweteringgebied, bestrijkt.
Het gaat in beginsel om veelal schriftelijk materiaal (ook in fotocopievorm) zoals krantenknipsels, aantekeningen, folders en dergelijke. Het gaat in beginsel niet om andersoortig materiaal als afbeeldingen (kaarten/foto's/affiches in Topografisch Historische Atlassen), boeken/series tijdschriften/atlassen (bibliotheek) en brochures (bibliotheek/Collectie Losse Aanwinsten). In zeker opzicht vormen verzamelingen documentatie een 'restcategorie'.
De onderhavige documentatie betreft Bunnik, Odijk en Werkhoven en is voor een belangrijk deel afkomstig van de gemeente Bunnik. Gelet op de relatie tussen documentaties en de Collectie Losse Aanwinsten (022) wordt geadviseerd tevens de secties 'Bunnik', 'Odijk' en 'Werkhoven' uit die collectie te bezien. Verder komt het geregeld voor dat van bepaalde dossiers ook een afzonderlijk archief aanwezig is.
De verzameling is dynamisch van aard. Nieuwe losse aanwinsten worden aan de inventaris toe- en tussengevoegd en krijgen dan een nummer volgend op het laatst toegekende nummer. Het komt voor dat al bestaande nummers nadien zijn (en worden) aangevuld. De verzameling kende op het moment van sanering en inventarisatie in september 2016 de inventarisnummers 1-26 en een omvang van 0,85 strekkende meter. In februari 2020 zijn toegevoegd de inventarisnummers 27-45.
Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van de naam van het archief en het archiefbeheersnummer tussen ronde haken:
- Documentatie Bunnik, Odijk en Werkhoven (179);
- het of (de) inventarisnummer(s) van de stukken.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1912-2019
Plaatsnaam:
Bunnik, Odijk, Werkhoven
Omvang:
1,10
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Soort archief:
Archieven van verenigingen, stichtingen en genootschappen
Herkomst:
Documentatie_B
Auteur:
A.A.B. van Bemmel
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 179 Documentatie Bunnik, Odijk, Werkhoven 1912-2019
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 179