Archieven

Uw zoekacties: Documentatie Driebergen-Rijsenburg

182 Documentatie Driebergen-Rijsenburg

beacon
 
 
Inleiding
Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) beheert een aantal verzamelingen documentatie. Per plaats c.q. (voormalige) gemeente is zo'n verzameling gevormd. Daarnaast is er een verzameling documentatie algemeen (toegang 167) die het gehele werkgebied van het RA of delen ervan, bijvoorbeeld het Langbroekerweteringgebied, bestrijkt.
Het gaat in beginsel om veelal schriftelijk materiaal (ook in fotokopievorm) zoals krantenknipsels, aantekeningen, folders en dergelijke. Het gaat in beginsel niet om andersoortig materiaal als afbeeldingen (kaarten/foto's/affiches in Topografisch Historische Atlassen), boeken/series tijdschriften/atlassen (bibliotheek) en brochures (bibliotheek/Collectie Losse Aanwinsten). In zeker opzicht vormen verzamelingen documentatie een 'restcategorie'.
De onderhavige documentatie betreft Driebergen-Rijsenburg en is voor het merendeel afkomstig van de voormalige gemeente Driebergen-Rijsenburg. Gelet op de verwantschap tussen documentaties en de Collectie Losse Aanwinsten (toegang 022) wordt geadviseerd tevens de sectie 'Driebergen-Rijsenburg' uit die collectie te bezien. Verder komt het geregeld voor dat van bepaalde dossiers ook een afzonderlijk archief aanwezig is.
De verzameling is dynamisch van aard. Nieuwe losse aanwinsten worden aan de inventaris toe- en tussengevoegd en krijgen dan een nummer volgend op het laatst toegekende nummer. Het komt voor dat al bestaande nummers nadien zijn (en worden) aangevuld. De verzameling kende op het moment van sanering en inventarisatie in september 2016 de inventarisnummers 1-68 en een omvang van 2,9 strekkende meter. In oktober 2017 zijn de nummers 69-122 toegevoegd en in de februari 2020 de nummers 123-149
Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van de naam van het archief en het archiefbeheersnummer tussen ronde haken:
- Documentatie Driebergen-Rijsenburg (182);
- het of (de) inventarisnummer(s) van de stukken.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1865-2018
Plaatsnaam:
Driebergen, Rijsenburg
Omvang:
3,50
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Herkomst:
Documentatie_U
Auteur:
A.A.B. van Bemmel
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 182 Documentatie Driebergen-Rijsenburg 1865-2018
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 182