Archieven

Uw zoekacties: Documentatie Maarn-Maarsbergen
186 Documentatie Maarn-Maarsbergen
beacon
 
 
Inleiding
Het RAZU beheert een aantal verzamelingen documentatie. Per plaats c.q. (voormalige) gemeente is zo'n verzameling gevormd. Daarnaast is er een verzameling documentatie algemeen (167) die het gehele werkgebied van het RAZU of delen ervan, bijvoorbeeld het Langbroekerweteringgebied, bestrijkt.
Het gaat in beginsel om veelal schriftelijk materiaal (ook in fotokopievorm) zoals krantenknipsels, aantekeningen, folders en dergelijke. Het gaat in beginsel niet om andersoortig materiaal als afbeeldingen (kaarten/foto's/affiches in Topografisch Historische Atlassen), boeken/series tijdschriften/atlassen (bibliotheek) en brochures (bibliotheek/Collectie Losse Aanwinsten). In zeker opzicht vormen verzamelingen documentatie een 'restcategorie'.
De onderhavige documentatie betreft Maarn-Maarsbergen en is voor het merendeel afkomstig van de voormalige gemeente Maarn. Gelet op de verwantschap tussen documentaties en de Collectie Losse Aanwinsten (22) wordt geadviseerd tevens de sectie 'Maarn' uit die collectie te bezien. Verder komt het geregeld voor dat van bepaalde dossiers ook een afzonderlijk archief aanwezig is.
De verzameling is dynamisch van aard. Nieuwe losse aanwinsten worden aan de inventaris toe- en tussengevoegd en krijgen dan een nummer volgend op het laatst toegekende nummer. Het komt voor dat al bestaande nummers nadien zijn (en worden) aangevuld. De verzameling kende op het moment van sanering en inventarisatie in september 2016 de inventarisnummers 1-21.
Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van de naam van het archief en het archiefbeheersnummer tussen ronde haken:
- Documentatie Maarn-Maarsbergen (186);
- het of (de) inventarisnummer(s) van de stukken.
Inventaris
1-8 Knipselkrant van de voormalige gemeente Maarn, 2de helft 1998-2005 (met hiaten). Selectie uit Utrechts Nieuwsblad, Doornse Krant 'De Kaap', Nieuwsbode, De Woudenberger
2 Knipsels 1999
186 Documentatie Maarn-Maarsbergen
Inventaris

1-8 Knipselkrant van de voormalige gemeente Maarn, 2de helft 1998-2005 (met hiaten). Selectie uit Utrechts Nieuwsblad, Doornse Krant 'De Kaap', Nieuwsbode, De Woudenberger
2
Knipsels 1999

Kenmerken

Datering:
ca. 1860-2015
Plaatsnaam:
Maarn, Maarsbergen, Valkenheide
Omvang:
0,80
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Herkomst:
Documentatie_U
Auteur:
A.A.B. van Bemmel
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 186 Documentatie Maarn-Maarsbergen ca. 1860-2015
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 186