Archieven

Uw zoekacties: Stichting Quarijn

242 Stichting Quarijn

beacon
 
 
Inleiding
Stichting Quarijn, gevestigd in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, was een instelling voor ouderenzorg en - huisvesting met vestigingen in Doorn en Rhenen. Quarijn kwam tot stand in 2006 na een fusie tussen de zorginstellingen Het Zonnehuis te Doorn en Rijnswaarden te Rhenen
Door de veranderende werking van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) waardoor er in de zorg meer marktwerking mogelijk werd en de zorgconsument meer keuzevrijheid kreeg, ontstond de noodzaak bij instellingen om een zo breed mogelijk voorzieningenpakket aan te kunnen bieden. Dit kon, zo meenden de bestuurders, alleen bereikt worden door schaalvergroting waardoor men de middelen kreeg om in een dergelijk zorgpakket te kunnen voorzien.
De fusie betekende vooral een samenvoeging van de Raden van Toezicht en die van Bestuur van beide instellingen. De locaties bleven apart bestaan met gedeeltelijk een eigen bedrijfsvoering.
In feite was de fusie van 2006 een tussenfase. Nauwelijks tot stand gekomen ging men alweer op zoek naar nieuwe partners. De ontwikkelingen op het gebied van ouderenzorg en huisvesting stonden niet stil en om daar adequaat op in te kunnen spelen werd verdere samenwerking noodzakelijk geacht. Zo fuseerde Quarijn in 2009 met de Stichting Zorgcentra Krommerijngebied (SZK) te Wijk bij Duurstede tot de stichting QuaRijn.
Aan het archief zijn ook archivalia van Het Zonnehuis toegevoegd, als gedeponeerd archief. Het betreft hoofdzakelijk stukken van de Raad van Toezicht uit de periode 2001-2006, de tijd waarin Het Zonnehuis volop betrokken raakte bij een fusietraject. Misschien verklaart dat waarom dit deel van het archief van Het Zonnehuis uiteindelijk bij Quarijn en rechtsopvolger QuaRijn terecht is gekomen.
Aan de openbaarheid van dit archief zijn geen beperkingen gesteld. De omvang van het archief bedraagt 1,2 strekkende meter.
Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door
- vermelding van de naam van het archief en het archiefbeheersnummer tussen ronde haken
Stichting Quarijn (242) (1974) 2001-2009
- en het (of de) inventarisnummer(s) van de stukken

Kenmerken

Datering:
(1974) 2001-2009
Plaatsnaam:
Utrechtse Heuvelrug, Rhenen
Omvang:
1,20
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Herkomst:
Particulier
Auteur:
D. Ruiter
Rechtsvoorgangers:
Stichting Zonnehuis te Doorn en stichting Rijnswaarden te Rhenen
Archiefvormer:
Stichting Quarijn
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 242 Stichting Quarijn (1974) 2001-2009
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 242