Archieven

Uw zoekacties: Rode Kruis, afdeling Houten
253 Rode Kruis, afdeling Houten
beacon
 
 
Inleiding
Voor oprichting van de afdeling Houten van het Rode Kruis, was er een zogenaamde Welfaregroep die zich onder meer bezig hield met het geven van cursussen, het maken van uitstapjes met gehandicapten en zieke mensen en de verkoop van artikelen waarvan de opbrengst ten goede kwam voor het Rode Kruis.
Op 10 februari 1994 stemde het Algemeen Bestuur van de Kring Utrecht in met de vorming van een zelfstandige afdeling van het Rode Kruis in de gemeente Houten. De tijd was er rijp voor, de bevolkingsgroei was enorm groot. Op 7 juli werd de afdeling formeel opgericht.
Het Rode Kruis stelt zich ten doel, zowel in tijd van oorlog als in tijd van vrede, mensen zonder enig onderheid van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, te helpen door hulp te verlenen aan gewonden, zieken en anderszins hulpbehoevenden en mee te werken aan maatregelen waardoor het menselijk leed kan worden verzacht of zo mogelijk voorkomen.
De afdeling Houten draagt aan het bereiken van de Rode Kruisdoelen bij onder meer door een colonne Rode Kruis Korps in stand te houden, vrijwillig welfare-werk te verrichten, vakantiemogelijkheden voor gehandicapten en chronisch zieken aan te bieden, het houden van jaarlijkse collectes, het geven van EHBO-cursussen en het werven van leden.
In 1999 vond er districtsvorming plaats waarbij de afdeling Houten zich aansloot bij het District Lekstroom met daarin onder meer Lopik, Nieuwegein en Vianen.
De afdeling Houten van het Rode Kruis bestaat nog steeds. In de toekomst zal het archief worden aangevuld met recentere stukken.
Stukken met betrekking tot het Welfare Houten en District Lekstroom zijn in het archief geintegreerd. De grootte van het archief is 1,40 meter.
Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van de naam, het archiefbeheersnummer tussen ronde haken:
- Rode Kruis, afdeling Houten, (1978) 1994-2017
- het (de) inventarisnummer(s) van de stukken
Inventaris
31-32 Jaarrekeningen, met accountantsverklaringen
253 Rode Kruis, afdeling Houten
Inventaris
31-32
Jaarrekeningen, met accountantsverklaringen
Datering:
, 1994-2016.
Omvang:
2 omslagen

Kenmerken

Datering:
1994-2017
Plaatsnaam:
Houten
Omvang:
1,40
Openbaarheid:
Onbekend
Auteur:
E.F.W. Hinders
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 253 Rode Kruis, afdeling Houten 1994-2017
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 253