Archieven

Uw zoekacties: Nederlandse Hervormde gemeente Cothen

379 Nederlandse Hervormde gemeente Cothen

beacon
 
 
Inleiding
De in 1593 opgerichte Nederlandse Hervormde gemeente Cothen (sedert 2014 PKN-gemeente) kerkt in de vroeg dertiende eeuwse, oorspronkelijk aan de Heilige Agnes gewijde, kerk aan de Brink te Cothen. Om de kerk ligt in het 1875 afgesloten kerkhof, omringd met een Middeleeuwse muur. Tegen de buitenzijde van die muur zijn aan de Dorpsstraat zogenoemde kerken- of diaconiehuisjes gebouwd. De pastorie staat achter de kerk aan de Kromme Rijn. Alle bouwwerken zijn in de periode 1977-1986 gerestaureerd.
Voor meer informatie over de geschiedenis van de qua aantal lidmaten kleine gemeente en hun eeuwenoude kerk zie onder meer:
- E.J. Demoed, 'In een lieflijk landschap - wandelingen door de historie van Maarn, Doorn, Langbroek, Cothen, Leersum en Amerongen'. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1974, p. 46-48;
- A.A.B. van Bemmel, 'Het Delliusfonds (1740-2012). De nalatenschap van predikanten in Cothen, New York, Halsteren en Culemborg'. Houten: Historische Kring Tussen Rijn en Lek, 2012.
Zie verder de artikelen geschreven door ds. J. van der Hoek in het Kerkblad Hervormd Cothen (november 1984-mei 1987) over de historie van de hervormde gemeente Cothen (Documentatie Cothen, archiefnummer 032, inv.nr 33) en diens brochure 'Hervormde kerk te Cothen’ uit 1988 (hier inv.nr. 34).

Bijlage 1 bevat een overzicht van predikanten en hulppredikanten vanaf 1593.
In oktober 1988 is door de Nederlands Hervormde Gemeente Cothen ruim twee strekkende meter archiefmateriaal uit de periode 1641-1988 overgebracht naar het toenmalige Rijksarchief te Utrecht. Daarvan waren 9 registers waarschijnlijk reeds sedert 1961 maar in ieder geval sinds 1980 opgeslagen in de archiefkluis van de toenmalige gemeente Cothen (zie inv.nr. 88). In Utrecht is het archief, door inmiddels Het Utrechts Archief, in 1992 (correctie 2005) geïnventariseerd. Vanuit Het Utrechts Archief is het archief in 2012 overgebracht naar het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (inmiddels het RAZU) waar in november 2014 een qua inhoud dezelfde maar qua opmaak aangepaste toegang is verschenen.
Daar sommige registers voorzien zijn van vroegere nummers is er mogelijk ooit een eertijds nog in Cothen opgemaakte toegang geweest.
Eind 2019 en begin 2020 heeft de Hervormde Gemeente Cothen circa twee strekkende meter aanvullend archiefmateriaal (waaronder enkele gedeponeerde archieven) uit de periode circa 1790-2017 overgebracht naar het RAZU. Gelet op die tijdsperiode is besloten het gehele archief opnieuw te inventariseren en terzelfdertijd op te schonen. Bij die nieuwe toegang (voor de concordans zie bijlage 2) is de oorspronkelijke rubricering aangehouden. De oude toegang telde 129 nummers, de nieuwe 206 (in totaal 3,5 strekkende meter).
Het archief is qua belangrijke kerkelijke en boekhoudkundige registers en rekeningen redelijk volledig bewaard gebleven. Dat geldt niet voor zaken als correspondentie. Als eindjaar is, waar van toepassing, 2014 aangehouden omdat de gemeente toen is over gegaan naar de Protestantse Kerk van Nederland (PKN) waarmee een nieuwe archiefvormer ontstond.
Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van de naam van het archief en het archiefbeheersnummer tussen ronde haken:
- Archief van de Nederlandse Hervormde gemeente Cothen, 1641-2005 (2017) (379);
- Het of (de) inventarisnummer(s) van de stukken

Kenmerken

Datering:
1641-2005(2017)
Plaatsnaam:
Cothen
Omvang:
2,75
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Herkomst:
Particulier
Auteur:
Het Utrechts Archief; A.A.B. van Bemmel
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 379 Nederlandse Hervormde gemeente Cothen 1641-2005(2017)
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 379