Archieven

Uw zoekacties: Documentatie Vianen

470 Documentatie Vianen

beacon
 
 
Inleiding
Per plaats c.q. (voormalige) gemeente is door het RAZU een verzameling documentatie gevormd. Daarnaast bestaat er een Documentatie Algemeen (167) die het gehele werkgebied van het RAZU bestrijkt.
Het gaat in beginsel om veelal schriftelijk materiaal (ook in fotocopie-vorm) zoals krantenknipsels, aantekeningen en folders. Het gaat in beginsel niet om afbeeldingen (kaarten/foto’s/affiches in Topografisch Historische Atlassen: THA's), boeken/series tijdschriften/atlassen (bibliotheek) en brochures (bibliotheek/Collectie Losse Aanwinsten). In zeker opzicht vormen verzamelingen documentatie een ‘rest-categorie’. Geadviseerd wordt ook de Collectie Losse Aanwinsten (022) en de THA Vianen (018) te bezien.
De documentatie bestaat voor het overgrote deel (de rubrieken 1/8 en de inv.nrs 1-163) uit items uit de collectie van Ko Ruijter (1949-2014). De overige items (rubriek 9) hebben een andere herkomst. Ko Ruijter was bijna 39 jaar verbonden aan het gemeentearchief Vianen, actief in het Museum Vianen en in de Historische Vereniging 'Het land van Brederode' waarvoor hij artikelen in het verenigingsblad 'In het land van Brederode' schreef. Via de gemeente Vianen is de collectie in november 2015 overgedragen aan het RAZU en daar geïnventariseerd waarbij de door Ruijter gehanteerde indeling leidend is geweest. Boeken zijn opgenomen in de bibliotheek, foto's in de THA Vianen en enkele items in de Collectie Losse Aanwinsten. Enkele zaken zijn overgebracht naar het Museum Vianen. Zijn collectie bestaat merendeels uit fotocopieën van gedrukte artikelen en van stukken uit het gemeentearchief Vianen, uit krantenknipsels en uit aantekeningen over historische onderwerpen aangaande Vianen uit de periode 17de-20ste eeuw. De collectie bevat ook enkele originele items.
De verzameling is dynamisch van aard. Nieuwe aanwinsten worden aan de inventaris toegevoegd en krijgen dan een nummer volgend op het laatst toegekende nummer. De verzameling kende op het moment van vorming in december 2019 de inventarisnummers 1-189. In februari 2020 zijn de inventarisnummers 190-207 toegevoegd.
De omvang van dit archief is 4,6 m1. Het is geheel openbaar.
Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van de naam van het archief en het archiefbeheersnummer tussen ronde haken:
- Collectie Documentatie Vianen (470);
- het of (de) inventarisnummer(s) van de stukken.
Inventaris
9. Andere herkomst
170 Werktekeningen (fotocopieën afkomstig van Rijkswaterstaat) van werktekeningen uit 1885 van de oorspronkelijke Bolgerijnsebrug te Vianen, 2005
470 Documentatie Vianen
Inventaris
9. Andere herkomst
170
Werktekeningen (fotocopieën afkomstig van Rijkswaterstaat) van werktekeningen uit 1885 van de oorspronkelijke Bolgerijnsebrug te Vianen, 2005
Datering:
2005
Omvang:
1 pak

Kenmerken

Datering:
1905-2018
Plaatsnaam:
Vianen
Omvang:
4,60
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Herkomst:
Documentatie_V
Auteur:
Ad van Bemmel
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 470 Documentatie Vianen 1905-2018
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 470
Categorie: