Archieven

Uw zoekacties: Kiesvereniging Driebergen van de Staatkundig Gereformeerde Partij

392 Kiesvereniging Driebergen van de Staatkundig Gereformeerde Partij

beacon
 
 
Inleiding
Uit het geringe aantal stukken dat overgebleven is van de kiesvereniging Keuchenius te Driebergen blijkt niet wanneer deze vereniging is opgericht. De oprichtingsvergadering van de kiesvereniging in Doorn, op 15 maart 1934, meldt dat deze kiesvereniging vorm kreeg op instigatie van de secretaris van kiesvereniging Driebergen, de heer Van Soest.
Op de bewuste avond in 1934 opende de voorzitter van de Driebergse kiesvereniging de avond met het lezen van Ps. 4. Hierna hield meester A. van Bochove, van 1928 tot 1953 bovenmeester van de RehobĂ´thschool te Zeist, een inleiding. Het onderwerp van zijn lezing was 'Is ons isolement onze kracht?'
De eerste maal dat de kiesvereniging Driebergen in het tijdschrift van de landelijke SGP genoemd wordt, was op 8 februari 1946. Dan staat er in het SGP-lijfblad de volgende advertentie:
DRIEBERGEN
De K. V. hoopt Dinsdag 12 Febr. te 7 uur in de consistorie der Chr. Ger. Gem. te Driebergen te vergaderen. Allen welkom.
Toch bestond de kiesvereniging al ver voor 1934. De lokale krant Het Nieuws van 13 mei 1927 bevatte een grote advertentie.
Intussen zijn de oudste archivalia verloren gegaan. Vanaf 1955 rest een vrijwel aaneen gesloten reeks notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen. Overige stukken zijn schaars.
Na de opheffing van de kiesvereniging in 2011 is het archief afgesloten.
Tijdens de ledenvergadering van de gemeentelijke Kiesvereniging Utrechtse Heuvelrug in het najaar van 2012 is besloten om de archieven van voormalige plaatselijke afdelingen onder te brengen in het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht te Wijk bij Duurstede.
Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van de naam van het archief en het archiefbeheersnummer tussen ronde haken:
- Kiesvereniging Driebergen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1955-2010;
- het of (de) inventarisnummer(s) van de stukken.

Kenmerken

Datering:
1955-2010
Plaatsnaam:
Driebergen
Omvang:
0,15
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Herkomst:
Particulier
Auteur:
H. Postema
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 392 Kiesvereniging Driebergen van de Staatkundig Gereformeerde Partij 1955-2010
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 392
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.