Beelden

Uw zoekacties: Beeldbank
Beeldbank
Filter: Vianenx
beacon
516  foto's
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Ordonnantie van het stadsbestuur van Vianen van 13 mei 1659 op het overluiden en begraven van de doden aldaar
Catalogusnummer:
90005
Barcode:
LeW_5D4_23954
Datering:
1659
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Auteur:
Barent Otto Smient te Amsterdam
Inventarisnummer:
112
Bijzonderheden:
Met wijzigingsaantekeningen voor een nieuwe ordonnantie
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Ordonnantie van Simon Hendrik, heer van Lippe, en Amelia, gravin van Dona, souvereinen van Vianen, van 17 juli 1694 op het overluiden en begraven van de doden in de kerk van Vianen
Catalogusnummer:
90022
Barcode:
LeW_5D4_23976
Datering:
1745
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Auteur:
Pieter Muntendam en Zoon te Utrecht
Inventarisnummer:
112
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Publicatie van de stad Vianen op de aanvang van de paardenmarkt aldaar
Catalogusnummer:
90023
Barcode:
LeW_5D4_23977
Datering:
1640
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Auteur:
Dirck van Ackersdijck te Utrecht
Inventarisnummer:
112
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Publicatie van de stad Vianen van 27 oktober 1750 op de aanpassing van het 15de artikel van de ordonnantie van het schippersgilde aldaar
Catalogusnummer:
90026
Barcode:
LeW_5D4_23980
Datering:
1750
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Auteur:
Pieter Muntendam te Utrecht
Inventarisnummer:
112
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Publicatie van de municipaliteit van Vianen van 25 september 1795 waarin opgenomen artikelen over de korenmarkt aldaar (1ste blad)
Catalogusnummer:
90029
Barcode:
LeW_5D4_23984
Datering:
1795
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Auteur:
Weduwe J. van Terveen en Zoon te Utrecht
Inventarisnummer:
112
Bijzonderheden:
Met publicatie-aantekening van de stadsomroeper van Vianen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Publicatie van de municipaliteit van Vianen van 25 september 1795 over de korenmarkt aldaar (2de blad)
Catalogusnummer:
90030
Barcode:
LeW_5D4_23985
Datering:
1795
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Auteur:
Weduwe J. van Terveen en Zoon te Utrecht
Inventarisnummer:
112
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Publicatie van de schout van Vianen van 7 maart 1822 over de Bank van Lening aldaar
Catalogusnummer:
90031
Barcode:
LeW_5D4_23986
Datering:
1822
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Auteur:
A.H. Labaar te Vianen
Inventarisnummer:
112
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Publicatie van de schout en gemeenteraad van Vianen van 29 maart 1824 over de vrije paardenmarkten aldaar
Catalogusnummer:
90032
Barcode:
LeW_5D4_23987
Datering:
1824
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Auteur:
A.H. Labaar te Vianen
Inventarisnummer:
112
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Publicatie van de municipaliteit van Vianen van 5 december 1796 over de verandering van de rij- en vrachtlonen alsmede van het reglement van het voermansgilde aldaar
Catalogusnummer:
90033
Barcode:
LeW_5D4_23988
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Datering:
1796
Inventarisnummer:
112
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Ordonnantie en reglement van Hetwich van Brederode, vrouwe van Vianen en Ameide, van 18 december 1680 waarna de gadermeesters de ongelden aan de dijkgraaf van het land van Vianen moeten betalen
Datering:
1680
Gebied:
Vianen
Barcode:
LeW_5D4_23998
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Catalogusnummer:
90041
Auteur:
Jurriaen van Poolsum te Utrecht
Inventarisnummer:
112
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Publicatie van Simon Hendrik, heer van Lippe, en Amelia, gravin van Dona, souvereinen van Vianen, van 4 oktober 1689 op het door de schouten en gadermeesters aldaar betalen van ongelden aan Johan Andree van der Meulen, dijkgraaf van het land van Vianen
Catalogusnummer:
90042
Barcode:
LeW_5D4_23999
Datering:
1690
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Auteur:
Weduwe J. van Poolsum te Utrecht
Inventarisnummer:
112
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Ordonnantie en keur van de magistraat van Vianen van 18 november 1774 tegen het afbreken van huizen en gebouwen aldaar
Catalogusnummer:
90049
Barcode:
LeW_5D4_24009
Datering:
1774
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Auteur:
P. Muntendam te Utrecht
Inventarisnummer:
112
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Aankondiging van de openbare verkoping op 30 september 1801 door notaris Willem Pernis te Vianen van 23 morgen land en enkele huizen aldaar alsmede van 7 morgen land op Leiden-Bolgary
Catalogusnummer:
90052
Barcode:
LeW_5D4_24013
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Datering:
1801
Inventarisnummer:
112
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Aankondiging van de openbare verpachting op 27 juli 1810 door notaris Willem Pernis te Vianen van grasgewas op de uiterwaarden aldaar
Catalogusnummer:
90055
Barcode:
LeW_5D4_24018
Datering:
1810
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Auteur:
Weduwe J. van Terveen en Zoon te Utrecht
Inventarisnummer:
112
Bijzonderheden:
Met een separaat omslagzegel
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Publicatie van de municipaliteit van Vianen van 15 maart 1811 over de tarieven voor de overbrenging van passagiers en goederen over de Lek van Vianen op Vreeswijk (de Vaart)
Catalogusnummer:
90060
Barcode:
LeW_5D4_24025
Datering:
1811
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Inventarisnummer:
112
Bijzonderheden:
Zowel in het Nederlands als in het Frans
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Publicatie van de gouverneur van Zuid-Holland van 28 juli 1821 over de aanstaande kadastrale opmeting in de gemeente Vianen
Catalogusnummer:
90076
Barcode:
LeW_5D4_24043
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Datering:
1821
Inventarisnummer:
112
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Plakkaat van het stadsbestuur van Vianen van 18 mei 1644 op het vervoeren van aarde en mest in het land van Vianen
Catalogusnummer:
90001
Barcode:
LeW_5D4_23950
Datering:
1644
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Auteur:
Dirck van Ackersdijck te Utrecht
Inventarisnummer:
112
Bijzonderheden:
Met publicatie-aantekeningen van de stadsomroepers uit 1644 en 1654
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Aankondiging door Lambert van der Waal, weduwnaar van Elisabeth van der Meulen (voordien gehuwd met Joost van Gent) van de openbare verkoop op 3 februari 1698 van hofsteden en landerijen op het Lakerveld onder Vianen
Catalogusnummer:
90002
Barcode:
LeW_5D4_23951
Datering:
1698
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Auteur:
J. van Poolsum te Utrecht
Inventarisnummer:
112
Bijzonderheden:
Met aantekeningen. Zie afbeelding met barcode 090003
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Aankondiging door Lambert van der Waal, weduwnaar van Elisabeth van der Meulen (voordien gehuwd met Joost van Gent) van de openbare verkoop op 3 februari 1698 van hofsteden en landerijen op het Lakerveld onder Vianen
Catalogusnummer:
90003
Barcode:
LeW_5D4_23952
Datering:
1698
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Auteur:
J. van Poolsum te Utrecht
Inventarisnummer:
112
Bijzonderheden:
Zonder aantekeningen. Zie afbeelding met barcode 090002
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Extract uit het verbaal van het verhandelde bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 20 september 1825 over het slopen van gebouwen aldaar
Catalogusnummer:
90077
Barcode:
LeW_5D4_24044
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Datering:
1825
Inventarisnummer:
112
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
112 Plakkaten, al dan niet van het stadsbestuur Vianen, 1644-1836
Foto
Aankondiging van de verkoping door de gemeente Vianen op 18 april 1836 van het vervallen jaagpad, gelegen even buiten de Landpoort bij Vianen
Catalogusnummer:
90079
Barcode:
LeW_5D4_24046
Datering:
1836
Soort:
Affiche, plakkaat, veiling- en verkiezingsbiljet
Gebied:
Vianen
Auteur:
A.H. Labaar te Vianen
Inventarisnummer:
112
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
113 Spotprenten van Vianen, 1720
Foto
Spotprent Vianen: De malle Actionisten naar Vianen of 't Peperland (7)
Catalogusnummer:
90086
Barcode:
LeW_5D4_24704
Datering:
1720
Soort:
Prent, tekening, schilderij
Gebied:
Vianen
Inventarisnummer:
113
Bijzonderheden:
Kopergravure. Afkomstig uit 'Het Groote Tafereel der Dwaasheid, Vertoonende de opkomst der Actie, Bubbel en Windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den Jaare MDCCXX' (RAZU-bibliotheek nr. 2575). Zie J. de Meyere, 'Wie wil naar Vianen toe, myn heeren? Een serie spotprenten op Vianen uit 1720. Ingeleid en toegelicht', uitgegeven door de Stichting Stedelijk Museum Vianen in 1987, prent 5
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
113 Spotprenten van Vianen, 1720
Foto
Spotprent Vianen: De vervallen Actionisten, hersteld, door den triompheerden Arlequin (8)
Catalogusnummer:
90087
Barcode:
LeW_5D4_24705
Datering:
1720
Soort:
Prent, tekening, schilderij
Gebied:
Vianen
Inventarisnummer:
113
Bijzonderheden:
Kopergravure. Afkomstig uit 'Het Groote Tafereel der Dwaasheid, Vertoonende de opkomst der Actie, Bubbel en Windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den Jaare MDCCXX' (RAZU-bibliotheek nr. 2575). Zie J. de Meyere, 'Wie wil naar Vianen toe, myn heeren? Een serie spotprenten op Vianen uit 1720. Ingeleid en toegelicht', uitgegeven door de Stichting Stedelijk Museum Vianen in 1987, prent 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
113 Spotprenten van Vianen, 1720
Foto
Spotprent Vianen: Uytslag der Wind Negotie (9)
Catalogusnummer:
90088
Barcode:
LeW_5D4_24706
Datering:
1720
Soort:
Prent, tekening, schilderij
Gebied:
Vianen
Inventarisnummer:
113
Bijzonderheden:
Kopergravure. Afkomstig uit 'Het Groote Tafereel der Dwaasheid, Vertoonende de opkomst der Actie, Bubbel en Windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den Jaare MDCCXX' (RAZU-bibliotheek nr. 2575). Zie J. de Meyere, 'Wie wil naar Vianen toe, myn heeren? Een serie spotprenten op Vianen uit 1720. Ingeleid en toegelicht', uitgegeven door de Stichting Stedelijk Museum Vianen in 1987, prent 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Catalogus
5. Prenten, tekeningen, schilderijen
113 Spotprenten van Vianen, 1720
Foto
Spotprent Vianen: Het doolhof der doolende Actionisten of verwarde Wind-handelaars, in de maneschyn (10)
Catalogusnummer:
90089
Barcode:
LeW_5D4_24707
Datering:
1720
Soort:
Prent, tekening, schilderij
Gebied:
Vianen
Inventarisnummer:
113
Bijzonderheden:
Kopergravure. Afkomstig uit 'Het Groote Tafereel der Dwaasheid, Vertoonende de opkomst der Actie, Bubbel en Windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den Jaare MDCCXX' (RAZU-bibliotheek nr. 2575). Zie J. de Meyere, 'Wie wil naar Vianen toe, myn heeren? Een serie spotprenten op Vianen uit 1720. Ingeleid en toegelicht', uitgegeven door de Stichting Stedelijk Museum Vianen in 1987