Bibliotheek

Uw zoekacties: Documentatie Cothen

032 Documentatie Cothen

beacon
 
 
Inleiding
Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) beheert een aantal verzamelingen documentatie. Per plaats c.q. (voormalige) gemeente is zo'n verzameling gevormd. Daarnaast is er een verzameling Documentatie Algemeen (167) die het gehele werkgebied van het RAZU of delen ervan, bijvoorbeeld het Langbroekerweteringgebied, bestrijkt.
Het gaat in beginsel om veelal schriftelijk materiaal (ook in fotokopievorm) zoals krantenknipsels, aantekeningen, folders en dergelijke. Het gaat in beginsel niet om andersoortig materiaal als afbeeldingen (kaarten/foto's/affiches in Topografisch Historische Atlassen), boeken/series tijdschriften/atlassen (bibliotheek) en brochures (bibliotheek/Collectie Losse Aanwinsten). In zeker opzicht vormen verzamelingen documentatie een 'restcategorie'.
De onderhavige documentatie betreft Cothen en is voor het merendeel afkomstig van de voormalige gemeente Cothen. Gelet op de verwantschap tussen documentaties en de Collectie Losse Aanwinsten (022) wordt geadviseerd tevens de sectie 'Cothen' uit die collectie te bezien.
De verzameling is dynamisch van aard. Nieuwe losse aanwinsten worden aan de inventaris toe- en tussengevoegd en krijgen dan een nummer volgend op het laatst toegekende nummer. Het komt voor dat al bestaande nummers nadien zijn (en worden) aangevuld. De verzameling kende op het moment van de eerste inventarisatie in 2016 de inventarisnummers 1-13 en een omvang van 0,35 m1. In april 2022 zijn de krantenknipsels grotendeels uit de collecties documentatie verwijderd omdat deze kranten digitaal raadpleegbaar zijn. Bij de betreffende inventarisnummers staat dan 'vervallen'. Dat gaat om de inventarisnummers 1-4 en 13. In de laatste versie zijn de inventarisnummers 85-99 toegevoegd
Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van de naam van het archief en het archiefbeheersnummer tussen ronde haken:
- Documentatie Cothen (032);
- het of (de) inventarisnummer(s) van de stukken.

Kenmerken

Datering:
1905-2020
Plaatsnaam:
Cothen
Omvang:
2,50
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Herkomst:
Documentatie_W
Auteur:
A.A.B. van Bemmel en W. van der Meulen
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 032 Documentatie Cothen 1905-2020
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 032
Categorie: