Bibliotheek

Uw zoekacties: Documentatie Leerdam

595 Documentatie Leerdam

beacon
 
 
Inleiding
Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) beheert een aantal verzamelingen documentatie. Per plaats c.q. (voormalige) gemeente is zo'n verzameling gevormd. Daarnaast is er een verzameling documentatie algemeen (167) die het gehele werkgebied van het RAZU of delen ervan, bijvoorbeeld het Langbroekerweteringgebied, bestrijkt.
Het gaat in beginsel om veelal schriftelijk materiaal (ook in fotokopievorm) zoals krantenknipsels, aantekeningen, folders en dergelijke. Het gaat in beginsel niet om andersoortig materiaal als afbeeldingen (kaarten/foto's/affiches in Topografisch Historische Atlassen), boeken/series tijdschriften/atlassen (bibliotheek) en brochures (bibliotheek/Collectie Losse Aanwinsten). In zeker opzicht vormen verzamelingen documentatie een 'restcategorie'.
De onderhavige documentatie betreft Leerdam en is voor het overgrote deel afkomstig van de voormalige gemeente Leerdam. Gelet op de verwantschap tussen documentaties en de Collectie Losse Aanwinsten (022) wordt geadviseerd tevens de sectie 'Leerdam' uit die collectie te bezien. Verder komt het geregeld voor dat van bepaalde dossiers ook een afzonderlijk archief aanwezig is.
De verzameling is dynamisch van aard. Nieuwe losse aanwinsten worden aan de inventaris toe- en tussengevoegd en krijgen dan een nummer volgend op het laatst toegekende nummer. Het komt voor dat al bestaande nummers nadien zijn (en worden) aangevuld.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Catalogus
1. Documentatie
595 Documentatie Leerdam
Catalogus
1.
Documentatie

Kenmerken

Datering:
1944-2011, z.j.
Plaatsnaam:
Leerdam, Kedichem, Schoonrewoerd
Omvang:
1,24
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Soort archief:
Catalogus
Herkomst:
Documentatie_V
Auteur:
H.J. Postema
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 595 Documentatie Leerdam 1944-2011, z.j.
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 595
Categorie: