Bibliotheek

Uw zoekacties: Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afde...

310 Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken

beacon
 
 
Inleiding
In Nederland worden al eeuwen bijen gehouden. De talloze vermeldingen in de archieven getuigen hiervan. Tegen het einde van de 19e eeuw kwam er een meer wetenschappelijke benadering van de bijenhouderij. Het eerste nummer van Maandschrift voor Bijenteelt verscheen in 1898. Het is ook in deze periode dat er in ons land een beweging ontstond die de "gewone man", de arbeider, meer levensruimte wilde bieden. Ook ontspanning begon tot het dagelijkse leven te behoren en was niet langer een privilege uitsluitend voor de rijken. Allerlei verenigingen die die doel nastreefden zagen plotseling het licht. Landelijk was dit bijvoorbeeld de Vereeniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland. Hieruit kwamen provinciale verenigingen voort en die werden weer gevolgd door lokale afdelingen.
Zo werd op 6 april 1906 de afdeling Doorn opgericht, op initiatief van de heer S. Boot, die tevens de eerste voorzitter van het bestuur werd. Al snel is deze afdeling uitgebreid tot Doorn-Driebergen en omstreken en telde zij leden uit de wijde regio. Vrijwel steeds vergaderde de afdeling in Hotel Flora in Doorn. Behalve op 16 januari 1940. Toen kwamen de leden bijeen in hotel Van Harten te Doorn omdat er in Flora een militaire bezetting lag wegens de mobilisatie.
In 1920 richtte men in Zeist een eigen afdeling op. Hierdoor daalde het ledental in Doorn en Driebergen van 72 naar 46. Tijdens de oorlog lag de afdeling vrijwel geheel stil. Enkele bestuursleden traden zelfs af en het ledental daalde. Na de oorlog vergaderde men in Klein Zwitserland te Driebergen. In 1969 ontstond de afdeling Leersum, wat ook zorgde voor een daling in ledental.
De vereniging verzorgde lezingen over de bijenteelt, gaf gastlessen en cursussen en organiseerde excursies en vanaf 1961 heuse bijenmarkten. De vereniging bestaat nog steeds en heeft sinds enige jaren een eigen website . De vereniging telt circa 80 leden.
Eind 2007 ontving het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede van de heer T. de Graaff, beheerder van de Oudheidkamer te Doorn, een doos die het archief van deze vereniging bevatte.
Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van de naam van het archief en het archiefbeheersnummer tussen ronde haken:
- Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken, 1906-1994 (310);
- het of (de) inventarisnummer(s) van de stukken.

Kenmerken

Datering:
1906-1994
Plaatsnaam:
Doorn, Driebergen
Omvang:
0,15
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Soort archief:
Archieven van verenigingen, stichtingen en genootschappen
Herkomst:
Particulier
Auteur:
H.J. Postema
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 310 Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken 1906-1994
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 310
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.