Bibliotheek

Uw zoekacties: Documentatie Rhenen

118 Documentatie Rhenen

beacon
 
 
Inleiding
Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) beheert een aantal verzamelingen documentatie. Per plaats c.q. (voormalige) gemeente is zo'n verzameling gevormd. Daarnaast is er een verzameling documentatie algemeen (167) die het gehele werkgebied van het RAZU of delen ervan, bijvoorbeeld het Langbroekerweteringgebied, bestrijkt.
Het gaat in beginsel om veelal schriftelijk materiaal (ook in fotokopievorm) zoals krantenknipsels, aantekeningen, folders en dergelijke. Het gaat in beginsel niet om andersoortig materiaal als afbeeldingen (kaarten/foto's/affiches in Topografisch Historische Atlassen), boeken/series tijdschriften/atlassen (bibliotheek) en brochures (bibliotheek/Collectie Losse Aanwinsten). In zeker opzicht vormen verzamelingen documentatie een 'restcategorie'.
De onderhavige documentatie betreft Rhenen en is voor het overgrote deel afkomstig van de gemeente Rhenen. Gelet op de verwantschap tussen documentaties en de Collectie Losse Aanwinsten (022) wordt geadviseerd tevens de sectie 'Rhenen' uit die collectie te bezien. Verder komt het geregeld voor dat van bepaalde dossiers ook een afzonderlijk archief aanwezig is.
De documentatie bevat een nagenoeg compleet overzicht, in de vorm van knipsels, van artikelen die in de periode 1950-2006 in lokale en regionale kranten over Rhenen zijn verschenen. Daarnaast bevat de documentatie enkele aan de gemeente Rhenen geschonken collecties van regionale amateurhistorici, te weten A.P. de Kleuver (1911-1980), A.J. Bovenschen (1920-1983) en J.Th.M. Mom (1948-2002). Die collecties bevatten (reproducties van) foto's, krantenknipsels alsmede eigen artikelen en aantekeningen.
De verzameling is dynamisch van aard. Nieuwe losse aanwinsten worden aan de inventaris toe- en tussengevoegd en krijgen dan een nummer volgend op het laatst toegekende nummer. Het komt voor dat al bestaande nummers nadien zijn (en worden) aangevuld. De verzameling kende op het moment van sanering en inventarisatie in september 2016 de inventarisnummers 1-465 en een omvang van 15,25 m1. In februari 2020 zijn toegevoegd de inventarisnummers 466-474 en in augustus 2023 de inventarisnummers 475-509.
1. Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1865-2018
Plaatsnaam:
Rhenen
Omvang:
15,40
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Herkomst:
Documentatie_R
Auteur:
A.A.B. van Bemmel
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 118 Documentatie Rhenen 1865-2018
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 118
Categorie:
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.