Bibliotheek

Uw zoekacties: Documentatie Algemeen

167 Documentatie Algemeen

beacon
 
 
Inleiding
Het RAZU beheert een aantal verzamelingen documentatie. Per plaats c.q. (voormalige) gemeente is zo'n verzameling gevormd. Daarnaast is er een verzameling documentatie algemeen (toegang 167) die het gehele werkgebied van het RAZU of delen ervan, bijvoorbeeld het Kromme Rijngebied, bestrijkt. Ook bevat die verzameling algemene zaken op meer thematisch gebied zoals het koninklijk huis, de Tweede Wereldoorlog of De Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Het gaat in beginsel om veelal schriftelijk materiaal (ook in fotokopievorm) zoals krantenknipsels, aantekeningen, folders en dergelijke. Het gaat in beginsel niet om andersoortig materiaal als afbeeldingen (kaarten/foto's/affiches in Topografisch Historische Atlassen), boeken/series tijdschriften/atlassen (bibliotheek) en brochures (bibliotheek/Collectie Losse Aanwinsten). In zeker opzicht vormen verzamelingen documentatie een 'restcategorie'.
De onderhavige documentatie betreft 'Algemeen' en is voor het merendeel gevormd door het RAZU of diens voorgangers zelf.
De verzameling is dynamisch van aard. Nieuwe losse aanwinsten worden aan de inventaris toe- en tussengevoegd en krijgen dan een nummer volgend op het laatst toegekende nummer. Het komt voor dat al bestaande nummers nadien zijn (en worden) aangevuld. De verzameling kende op het moment van vorming in oktober 2016 de inventarisnummers 1-45. In januari 2020 zijn toegevoegd de nummers 46-84 en in juli 2023 de nummers 85-105.
Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van de naam van het archief en het archiefbeheersnummer tussen ronde haken:
- Documentatie Algemeen (167)
- het of (de) inventarisnummer(s) van de stukken.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1884-2019
Plaatsnaam:
divers
Omvang:
2,70
Openbaarheid:
ja
Herkomst:
Documentatie_A
Auteur:
A.A.B. van Bemmel
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 167 Documentatie Algemeen 1884-2019
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 167
Categorie:
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.