Bibliotheek

Uw zoekacties: Krantencollectie Wijkse Courant

231 Krantencollectie Wijkse Courant

beacon
 
 
Inleiding
1. Titel
2. Ondertitel
3. Verschijning
4. Uitgever(s)
Catalogus
Jrg. 1 (1870).
Aanwezig:nr. 1. (exemplaar in 5-voud) Zie doos losse exemplaren, 1870, 1893-1975 Betreft herdruk uit 1970!
Nr. 51 (moet nog gescand worden! Zie bij doos te scannen stukken))
Jrg. 5 (1874).
Beschadigd:nr. 44.
Jrg. 6 (1875).
Ontbreken:nrs. 1, 8, 9, 23 en 35.
Beschadigd:nr. 52.
Jrg. 7 (1876).
Ontbreken:nrs. 33 en 42.
Jrg. 8 (1877).
Ontbreken:nrs. 21 en 32.
Beschadigd:complete jaargang.
Jrg. 9 (1878).
In de nieuwe band ontbreken: nrs. 13, 28 en 51. Voor de ontbrekende nrs. 28 en 51 zie de oude band van 5 juni 1878 tot en met 29 december 1881.
In de nieuwe band zijn beschadigd: nrs. 1, 24, 50 en 52. Voor de beschadigde nrs. 24, 50 en 52, zie de oude band van 5 juni 1878 tot en met 29 december 1881.
Jrg. 10 (1879).
In de nieuwe band ontbreken: nr. 39; zie voor dit nummer de oude band van 5 juni 1878 tot en met 29 december 1881.
In de nieuwe band zijn beschadigd: nrs. 1 en 8. Zie voor deze beschadigde nrs. de oude band van 5 juni 1878 tot en met 29 december 1881.
Jrg. 11 (1880).Deze jrg. bevindt zich in de oude band met daarin de ingebonden jaargangen: 5 juni 1878 tot en met 29 december 1881.
Ontbreken:nr. 36
Beschadigd:nrs. 4 en 34
Jrg. 12 (1881). In de oude band is de jaargang compleet.
In de nieuwe band ontbreken: nrs. 5, 6, 39, 44, 46 en 51. Zie voor deze nrs. de oude band met daarin de jrg. van 5 juni 1878 tot en met 29 december 1881.
In de nieuwe band is beschadigd: nr. 52. zie ook voor dit nr. de oude band.
Jrg. 13 (1882).
Ontbreekt:nr. 26.
Beschadigd:nrs. 5, 7, 8, 25, 40 en 51.
Jrg. 14 (1883).
Ontbreken:nrs. 7 en 35.
Beschadigd:nr. 8.
Jrg. 16 (1885).
Beschadigd:nr. 22.
Jrg. 17 (1886).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 18 (1887). Nieuwe band, zie voor ontbrekende nrs. de oude band! De oude band vult de nieuwe band aan.
Ontbreken:nrs. 26, 38, 50, 76, 84, 88 en 92.
Beschadigd:nrs. 1, 4, 41, 43 en 49.
Bruikleen: Jrg. 18 (1887). (Oude band, dubbel ex., ingebonden samen met 1888)
Ontbreekt:nr. 95.
Beschadigd:nrs. 1, 2, 13, 17 t/m 34 en 61.
Verkeerd ingeb.:nrs. 1 en 2 (eerst 2, daarna 1).
Jrg. 19 (1888).: Nieuwe band, zie voor ontbrekende nrs. de oude band! De oude band vult de nieuwe band aan.
Ontbreken:nrs. 46 en 63.
Beschadigd:nrs. 12 en 103.
Bruikleen: Jrg. 19 (1888). (Oude band, dubbel ex., ingebonden samen met 1887)
Ontbreekt:nr. 81.
Beschadigd:nrs. 17, 30, 34, 35, 47, 48, 54 t/m 60, 70, 74, 99 t/m 103.
Jrg. 24 (1893).
Aanwezig:nr. 69. Zie doos losse exemplaren, 1870,1893-1975
Beschadigd:nr. 69.
Jrg. 29 (1898).
Aanwezig:nrs. 70, 71, 72, 73 en 75 (2 ex.) Zie doos losse exemplaren, 1870, 1893-1975
Jrg. 30 (1899)
Aanwezig:nr. 4 (moet nog gescand worden! Zie aparte doos)
Jrg. 33 (1902).
Ontbreekt:nr. 1.
Beschadigd:nrs. 4, 6, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 30, 33, 34, 43, 43. 78, 79, 81, 89, 90, 91, 95, 102 en 103.
Jrg. 34 (1903).
Ontbreekt:nr. 28.
Beschadigd:nrs. 1, 25, 27, 34, 35, 50, 97, 101 en 103.
Jrg. 37 (1906).
Beschadigd:nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 91, 94 en 95.
Jrg. 38 (1907).
Ontbreken:nrs. 1, 76, 102, 103 en 104.
Beschadigd:nrs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 97, 98, 99, 100 en 101.
Jrg. 41 (1910).
Ontbreken:nrs. 39 en 40.
Beschadigd:nrs. 62 en 73.
Jrg. 42 (1911).
Beschadigd:nrs. 27 en 47.
Jrg. 43 (1912)
Aanwezig:nr. 5 (moet nog gescand worden! Zie aparte doos)
Jrg. 44 (1913).
Ontbreken:nrs. 86, 87 en 91.
Beschadigd:nrs. 1, 7, 26, 46, 65, 80, 85, 98 en 104.
Jrg. 45 (1914).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 47 (1916).
Ontbreken:nrs. 50, 53, 54, 65, 79, 90 en 103.
Beschadigd:nrs. 1, 18, 22, 26, 37, 41, 43, 45, 46, 59, 61, 74, 85, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102 en 104.
Jrg. 51 (1920).
Aanwezig: nr. 104.
Beschadigd: nr. 104.
Jrg. 52 (1921).
Ontbreken: nrs. 16, 20, 93, 103 en 104.
Beschadigd: nrs. 1, 2, 8, 10, 14, 18, 30, 32, 38, 48, 56, 58, 60, 62, 66, 78, 92, 94, 96 en 98.
Jrg. 53 (1922).
Ontbreekt:nr. 64.
Beschadigd:nrs. 2, 12, 14, 18, 24, 30, 34, 54, 56, 82, 98 en 102.
Jrg. 54 (1923).
Ontbreken:nrs. 30, 39, 70, 103 en 104.
Beschadigd:nrs. 2, 22, 24, 26, 42, 43, 44, 48, 56, 58, 59, 60, 62, 67, 84, 86, 100 en 102.
Jrg. 55 (1924).
Ontbreekt:nr. 24.
Beschadigd:nrs. 12, 22, 96 en 104.
Jrg. 56 (1925).
Ontbreken:nrs. 3, 6, 25, 27 en 103.
Beschadigd:nrs. 1, 2, 8, 13, 15, 17, 21, 29, 33, 48, 53, 57, 70, 71, 77, 84, 88, 89, 90, 98, 99 en 100.
Jrg. 57 (1926).
Ontbreekt:nr. 74.
Beschadigd:nrs. 1 en 19.
Jrg. 58 (1927).
Ontbreken:nrs. 4 en 41.
Beschadigd:nrs. 48, 62, 71, 77 en 99.
Jrg. 59 (1928)
Ontbreekt:nr. 1.
Beschadigd:nrs. 2, 6 en 100.
Jrg. 60 (1929).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 61 (1930).
Ontbreekt:nr. 46.
Beschadigd:nrs. 6 en 74.
Jrg. 62 (1931).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 63 (1932).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 64 (1933).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 65 (1934).
Ontbreken:nrs. 55, 60 en 61 .
Jrg. 66 (1935).
Compleet en onbeschadigd; een aantal nrs. los aanwezig.
Losse exemplaren:nrs. 2, 3, 35, 36, 44 en 96. Zie doos losse exemplaren, 1870, 1893-1975
Jrg. 67 (1936).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 68 (1937).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 69 (1938).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 70 (1939).
Beschadigd:nr. 64.
Jrg. 71 (1940).
Ontbreekt:nr. 66.
Jrg. 72 (1941).
Ontbreekt:nr. 82.
Los exemplaar:nr. 87. Zie doos losse exemplaren, 1870, 1893-1975
Jrg. 73 (1942).
Ontbreekt:nr. 80.
Los exemplaar:nr. 96. Zie doos losse exemplaren, 1870, 1893-1975
Jrg. 74 (1943).
Ontbreekt:nr. 23 en vanaf nr. 43.
Los exemplaar:nr. 42. (zie achterin jaargang)
Jrg. 75 (1945).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 76 (1946).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 77 (1947).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 78 (1948).
Los exemplaar:nr. 33. Zie doos losse exemplaren, 1870, 1893-1975
Jrg. 79 (1949).
Beschadigd:nr. 28.
Jrg. 80 (1950).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 81 (1951)
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 82 (1952).
In de ingebonden jaargang, ontbreken: nrs. 49 t/m 52. Zie voor deze nrs., de doos losse exemplaren, 1870, 1893-1975
Jrg. 83 (1953).
Compleet en onbeschadigd.
N.B. Jrg. 84 is overgeslagen; de navolgende jaargangnummering is dus niet langer de correcte nummering!
Jrg. 85 (1954).
Beschadigd:nr. 3.
Jrg. 86 (1955).
In de ingebonden jaargang ontbreekt: nr. 3., zie voor dit nr. de doos losse exemplaren, 1870, 1893-1975
Beschadigd:nr. 31.
Jrg. 87 (1956).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 88 (1957).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 89 (1958).
In de ingebonden jaargang ontbreekt: nr. 52., zie voor dit nr. de doos losse exemplaren, 1870, 1893-1975
Beschadigd:nr. 16.
Jrg. 90 (1959).
Beschadigd:nr. 22.
Jrg. 91 (1960).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 92 (1961).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 93 (1962).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 94 (1963).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 95 (1964).
Beschadigd:nr. 32.
Jrg. 96 (1965).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 97 (1966).
Ontbreekt:nr. 32.
Beschadigd:nr. 48.
Jrg. 98 (1967).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 99 (1968).
Beschadigd:nr. 1.
Jrg. 100 (1969).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 101 (1970).
Ontbreken:nrs. 16, 22 en 41.
N.B. Nummering incorrect, nr. 52 moet zijn nr. 51!
Jrg. 102 (1971).
In de ingebonden jaargang ontbreken: nrs. 28, 29 en 51. Nr. 51 is echter aanwezig in doos losse exemplaren, 1870, 1893-1975
Jrg. 103 (1972).
In de ingebonden jaargang ontbreekt: nr. 12. Zie voor dit nr. de doos losse exemplaren, 1870, 1893-1975
Jrg. 104 (1973).
Ontbreekt:nr. 50.
Jrg. 105 (1974).
Ontbreekt: nr. 49.
Jrg. 106 (1975).
In de ingebonden jaargang ontbreken: nrs. 25, 26, 29, 31, 32, 33 en 34., maar de nrs. 25 en 34 zijn aanwezig in de doos losse exemplaren, 1870, 1893-1975
N.B. Foutieve nummering: nr. 35 komt 2 X voor; 1 X met verschijningsdatum 28-8-1975 en 1 X met verschijningsdatum 11-9-1975!
Jrg. 107 (1976).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 108 (1977).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 109 (1978).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 110 (1979).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 111 (1980).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 112 (1981).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 113 (1982).
Compleet en onbeschadigd.
N.B. Vanaf 7-1-1982 verschijnt de krant in een groter formaat!
Jrg. 114 (1983).
Compleet en onbeschadigd.
N.B. I Nummering incorrect: Jrg. 113 nr. 7 moet zijn Jrg. 114 nr. 1.
N.B. II Correcte nummering van Jrg. 114 begint bij nr. 2 (12 januari 1983)!
Jrg. 115 (1984).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 116 (1985).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 117 (1986).
Beschadigd:nrs. 30, 34 en 43.
N.B. De jaargangnummering van nr. 1 (Jrg. 122) is foutief; de correcte nummering moet zijn Jrg. 117!
Jrg. 118 (1987).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 119 (1988).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 119 (1989).
Compleet en onbeschadigd.
N.B. Ten onrechte heeft het jaar 1989 evenals het jaar 1988 het jaargangnummer 119 gekregen. Deze foutieve jaargangnummering gaat door tot en met het jaar 1994 (Jrg. 124)!
Jrg. 120 (1990).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 121 (1991).
Beschadigd:10 april en 27 november.
Jrg. 122 (1992).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 122 (1993).
Compleet en onbeschadigd.
N.B. Ten onrechte heeft het jaar 1993 (evenals het jaar 1992) het jaargangnummer 122 gekregen. Deze foutieve jaargangnummering gaat door tot en met het jaar 1994.
Jrg. 123 (1994).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 125 (1995).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 126 (1996).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 127 (1997).
Deze jaargang bevindt zich in drie banden(!) en is niet compleet.
Band A: 26-06-1996 t/m 29-01-1997.
Band B: 05-02-1997 t/m 30-07-1997. In deze band ontbreekt: 26-02-1997
Band C: 06-08-1997 t/m 18-02-1998. In deze band ontbreken: 17-09-1997 en 08-10-1997.
Jrg. 128 (1998).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 129 (1999).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 130 (2000).
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 130 (2001),
Compleet en onbeschadigd.
N.B. Men is vergeten de jaargang door te nummeren.
Jrg. 131 (2002)
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 132 (2003)
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 132 (2004)
Compleet en onbeschadigd.
N.B. Men is vergeten de jaargang door te nummeren.
Jrg. 134 (2005)
Compleet en onbeschadigd.
N.B. Men heeft geprobeerd de fout bij de jaargang nummering te herstellen; het had echter moeten zijn jrg. 135, 2005.
Jrg. 135 (2006)
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 136 (2007)
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 137 (2008)
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 138 (2009)
Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 139 (2010)
Compleet en onbeschadigd.
N.B. Men is vergeten de jaargang door te nummeren;
Jrg. 140 (2011). Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 141 (2012) Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 142 (2013). Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 143 (2014). Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 144 (2015). Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 145 (2016). Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 146 (2017). Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 147 (2018). Compleet en onbeschadigd.
Jrg. 148 (2019). Compleet en onbeschadigd. N.B. 25-9-2019 is de allerlaaatste editie.

Kenmerken

Datering:
1870, 1874-2019
Plaatsnaam:
Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek, Rijswijk, Ravenswaaij
Omvang:
24,00
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Soort archief:
Overige collecties
Herkomst:
Kranten_W
Auteur:
z.n.
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 231 Krantencollectie Wijkse Courant 1870, 1874-2019
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 231
Categorie:
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.