Bouwdossiers

Uw zoekacties: Commissie tot wering van schoolverzuim te Wijk bij Duurstede

049 Commissie tot wering van schoolverzuim te Wijk bij Duurstede

beacon
 
 
Inleiding
De Commissie tot Wering van Schoolverzuim werd voorafgegaan door de Commissie voor Plaatselijk Toezicht op de (Lagere) Scholen, die in 1855 het licht zag. Deze laatste commissie moest toezien op de naleving van wet en regelgeving inzake het lager onderwijs.De leden van de commissie werden benoemd door de gemeenteraad. De commissie werd in 1901 vervangen door een nieuw orgaan.
Door de invoering van de Leerplichtwet van 1901, werd in datzelfde jaar door het gemeentebestuur de Commissie tot Wering van Schoolverzuim in het leven geroepen. Doel was ongeoorloofde absentie van leerlingen tegen te gaan; in een tijd waarin kinderen vaak van school werden gehouden om aan het arbeidsproces deel te nemen, geen overbodige taak. Met het van kracht worden van de Leerplichtwet van 1968 waarbij het toezicht werd opgedragen aan het college van B&W verviel het bestaansrecht van de commissie en werd deze in 1969 opgeheven.
Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van de naam van het archief en het archiefbeheersnummer tussen ronde haken: Commissie wering schoolverzuim Wijk bij Duurstede (049) en het (of de) inventarisnummer(s) van de stukken.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1852-1969
Plaatsnaam:
Wijk bij Duurstede
Omvang:
0,18
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Soort archief:
Archieven van gemeentelijke organen
Herkomst:
Overheid Wijk bij Duurstede
Auteur:
D. Ruiter
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 049 Commissie tot wering van schoolverzuim te Wijk bij Duurstede 1852-1969
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 049