Bibliotheek

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht heeft een grote collectie boeken en tijdschriften. Deze bibliotheek bevat vooral publicaties over het werkgebied, maar ook meer algemene werken over cultuur, geschiedenis en genealogie. Behalve de eigen bibliotheek, is ook de (afgesloten) doublettenbibliotheek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde hier ondergebracht. Alle ruim 10.000 publicaties zijn digitaal te vinden. De boeken en tijdschriften zelf zijn in beginsel alleen op de studiezaal te raadplegen. De eigen bibliotheek wordt steeds aangevuld.

Klik hier om te zoeken in onze bibliotheek.