Gemeenteraadsnotulen van Leersum (1724-1810) getranscribeerd

Gepubliceerd op 28 maart 2022 in Nieuws.

De gemeenteraad maakt van iedere vergadering notulen. Dat is al eeuwen het geval. Voor 1818 noemden we een vergadering van de gemeenteraad een gerechtsvergadering. Een gerecht was sinds het einde van de Middeleeuwen een gebied met de kleinste bestuurlijke eenheid op het platteland in Nederland. Geografisch kwam een gerecht overeen met het grondgebied van de persoon die de rechtsmacht ter plaatse bezat, de ambachts- of gerechtsheer. Op de Utrechtse Heuvelrug bestond een dergelijk gerecht van Zuilestein, Leersum en Ginkel. De notulen van de gerechtsvergaderingen zijn bewaard gebleven vanaf 1724 tot en met 1810 en geven een prachtig inkijkje in de zogenaamde couleur locale.

Deze, soms moeilijk leesbare, notulen zijn geheel getranscribeerd en doorzoekbaar op onze website: Klik hier om online te zoeken in onze archieven. 

Een gedigitaliseerde pagina van de gerechtsvergadering van Leersum uit 1724.
Een gedigitaliseerde pagina van de gerechtsvergadering van Leersum uit 1724.