Inwonerlijst Hagestein 1624 boven water

Gepubliceerd op 15 oktober 2018 in Nieuws.

In het archief van het gerechtsbestuur Hagestein (1600-1808) is een inwonerlijst opgenomen uit 1624. De lijst bevat alle gewapende inwoners van het dorp. Het gaat om 109 personen, waarvan er 35 een geweer (roer) hadden. De overige 74 waren zogenaamde caetsbalgers.

Het stuk is onlangs gedeponeerd in het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht en komt uit de verzameling van dhr. Van der Gouw, provinciaal archivaris van Zuid-Holland. De lijst is volledig getranscribeerd en zichtbaar op de website van het RHC onder toegang 419.