Jaarstukken april 2020 gepubliceerd

Gepubliceerd op 4 juni 2020 in Nieuws.

Op 16 april 2020 heeft het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht zijn halfjaarlijkse bestuursvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering zijn de ontwerpjaarrekening over 2019,  de eerste begrotingswijziging over 2020, de kadernota over 2021 en de ontwerp-programmabegroting voor de periode 2021 – 2024 vastgesteld. Deze documenten zijn per 1 juni 2020 gepubliceerd op de website. U vindt ze in het submenu ‘Over Ons’ onder ‘Beleid & Financiën’, of door op deze link te klikken.