Gemeenteraadsnotulen van Schalkwijk digitaal beschikbaar

Gepubliceerd op 27 januari 2022 in Nieuws.

De notulen van het gemeentebestuur (in de 18e-eeuw gerechtsbestuur genoemd) uit de 18e en begin 19e eeuw zijn helemaal overgetypt en digitaal doorzoekbaar te vinden op onze website www.razu.nl. Deze notulen zijn helaas fragmentarisch bewaard gebleven over de periode 1704-1719, 1739-1771 en 1797-1810. Met name het laatste deel, dat de periode van de Franse overheersing bevat, was slecht leesbaar. Maar juist dit deel bevat veel interessante informatie. Bijvoorbeeld over Cornelis Voskuijl. Midden tussen de bestuursnotulen staat ineens het bericht dat hij is verdronken in een greppeltje tijdens zijn werk in Schalkwijk. Of de secretaris Berlang die in onmin leeft met het gemeentebestuur en niet langer als vroedvrouw wil optreden maar wel als vroedmeester. Inderdaad, sommige notities roepen meer vragen op dan ze antwoorden geven. Maar het smullen in deze notulen is nu wel een heel stuk eenvoudiger geworden doordat ze digitaal beschikbaar zijn. Klik hier om naar de notulen te gaan.

Met dank aan onze vrijwilliger Henry Zwiers.

Voorbeeld van een voorblad uit de gemeenteraadsnotulen van Schalkwijk