Beleid & financiën

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is sinds 2016 een bedrijfsvoeringsorganisatie. Dit betekent dat het RAZU één bestuur heeft en relatief weinig beleid maakt. Natuurlijk stelt het RAZU op vaste momenten financiële jaarstukken en beleidsdocumenten op waarmee zijn deelnemende gemeenten sturing geven aan de organisatie.

Op deze pagina vindt u de meest recente documenten, gesorteerd naar onderwerp. Bent u op zoek naar oudere stukken? Neem dan contact met ons op. 

Financiële jaarstukken

Kadernota’s

Kadernota 2024

Kadernota 2023

Kadernota 2022

Kadernota 2021

Kadernota_2019

Kadernota_2018

Kadernota_2017

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2022 (ontwerp)

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening_2018

Jaarrekening_2017

Jaarrekening_2016

Begrotingen

Begroting 2024 (ontwerp)

Begroting 2023

Begroting 2022

Begroting 2021

Begroting 2020

Begroting 2019

Begroting 2018

Begroting_2017

Begroting_2016

Begrotingswijzigingen

Eerste Begrotingswijziging 2023 (ontwerp)

Eerste Begrotingswijziging 2022

Eerste Begrotingswijziging 2021

Eerste Begrotingswijziging 2020

Eerste Begrotingswijziging_2019

Eerste Begrotingswijziging_2018

Eerste Begrotingswijziging_2017

Eerste Begrotingswijziging_2016

Beleidsdocumenten

Jaarberichten

Publieksjaarbericht 2020

Publieksjaarbericht 2019

Publieksjaarbericht_2018

Publieksjaarbericht_2017

Publieksjaarbericht_2016

Publieksjaarbericht_2015

Beleidsplannen

Beleidsplan_RHCZOU_2019_2022

Evaluatie_Beleidsplan_2013_2018

Algemeen_Beleidsplan_2013-2018

Acquisitieplan_2014-2018

Bijlage_Acquisitieplan_2014-2018 (Handleiding aanbieding archief)

E-Depotplan_2015-2017

Digitaliseringsplan_2016-2018

Notities en rapportages

Bouwstenennotitie_april_2017

E-depot_discussienota

E-depot Eindrapportage

Eindverantwoording Jong en Bevrijd – Publicatieversie RAZU

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke Regeling 2020 [Ondertekende PDF]

Gemeenschappelijke Regeling 2020 [Publicatie Overheid.nl]

Gemeenschappelijke_Regeling_2016 RHC Zuidoost Utrecht [Vervallen]

Besluiten

Aanwijzingsbesluit contactpersoon Wet open overheid

Mandaatregeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht 2022 (incl. Mandaatregister)

E-depot

Archiefbewaarplaats Informatiearchitectuur (ARIA)