Verzoek om toestemming tot raadpleging niet-openbare archieven

Door het invullen van het onderstaande formulier dient u een verzoek in om stukken uit een niet-openbaar archief in te zien.

Hoe werkt het?

 1. U vult het formulier naar waarheid in en verstuurt het.
 2. Het formulier wordt voorzien van een advies van de studiezaalmedewerker.
 3. Het formulier wordt beoordeeld door de directeur-archivaris.
 4. De directeur-archivaris neemt een formeel besluit om u wel of geen toestemming tot inzage te geven.
 5. De duur van uw toestemming is eindig. U krijgt maximaal 1 jaar toegang tot een niet-openbaar stuk.
 6. Na het verkrijgen van de toestemming kunt u het stuk opvragen bij de studiezaalmedewerker. U dient zich op verzoek van de studiezaalmedewerker te kunnen legitimeren.
 7. Inzage wordt enkel op de studiezaal verleend. Het RAZU verleent geen (digitale) inzage op afstand in niet-openbare archieven.

Voorwaarden

Door het invullen van dit formulier verklaar u dat:

 1. u de uit de archiefbescheiden verkregen gegevens slechts zullen worden gebruikt in het kader dat u opgeeft in uw aanvraag;
 2. u niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor de belangen van nog levende personen onevenredig kunnen worden geschaad;
 3. u niet tot publicatie van de gegevens uit de archiefbescheiden zal overgaan zonder schriftelijke toestemming van de directeur-archivaris;
 4. u eventueel aan u verstrekte fotokopieën slechts voor eigen gebruik zal aanwenden;
 5. u de overige gegevens uit de archiefbescheiden die u ter kennis zullen komen en waarvoor geen toestemming tot publicatie is verkregen, slechts voor eigen studie zult gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen;
 6. u het Regionaal Archief Zuid-Utrecht vrijwaart voor aanspraken van derden ter zake van alle schade die zij lijden ten gevolge van de raadpleging of ander gebruik door u.

Privacyverklaring

Voor het indienen van het formulier moet u akkoord gaan met onze privacyverklaring. Dit is nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. We gebruiken deze gegevens enkel voor het verwerken van uw verzoek en het bewaren en valideren van uw toestemming. Klik hier om de privacyverklaring in te zien.

Een verzoek indienen

Vul het onderstaande formulier in om een verzoek in te dienen. Let op: door het invullen van dit formulier verklaart u akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden zoals hierboven beschreven.

Ja