Verzoek om toestemming tot raadpleging niet-openbare archieven

Door het invullen van het onderstaande formulier dient u een verzoek in om stukken uit een niet-openbaar archief in te zien.

Hoe werkt het?

  1. Download het formulier door op de onderstaande knop te klikken;
  2. U vult het formulier naar waarheid in en verstuurt het naar info@razu.nl.
  3. Het formulier wordt voorzien van een advies van de studiezaalmedewerker.
  4. Het formulier wordt beoordeeld door de directeur-archivaris.
  5. De directeur-archivaris neemt een formeel besluit om u wel of geen toestemming tot inzage te geven.
  6. De duur van uw toestemming is eindig. U krijgt maximaal 1 jaar toegang tot een niet-openbaar stuk.
  7. Na het verkrijgen van de toestemming kunt u het stuk opvragen bij de studiezaalmedewerker. U dient zich op verzoek van de studiezaalmedewerker te kunnen legitimeren.
  8. Inzage wordt enkel op de studiezaal verleend. Het RAZU verleent geen (digitale) inzage op afstand in niet-openbare archieven.

Privacyverklaring

Voor het indienen van het formulier moet u akkoord gaan met onze privacyverklaring. Dit is nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. We gebruiken deze gegevens enkel voor het verwerken van uw verzoek en het bewaren en valideren van uw toestemming. Klik hier om de privacyverklaring in te zien.