Tarieven

Een bezoek aan het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is altijd gratis. Aan het leveren van een aantal extra diensten, zoals het maken van een kopie, u helpen bij onderzoek of het verstrekken van hergebruikrechten zijn kosten verbonden. Hieronder vindt u tarieven voor deze diensten. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Fotokopieën (zwart-wit)

– formaat A-4
€ 0,30
– formaat A-3
€ 0,60

Fotokopieën van kaarten, bouwtekeningen e.d.

– formaat A-2
€ 5,30
– formaat A-1
€ 7,85
– formaat A-0
€ 12,85

Fotokopieën (kleur)

– formaat A-4
€ 0,60
– formaat A-3
€ 1,20

Afdrukken

– microfiches (via reader-printer), formaat A-4
€ 0,60
– krantenpagina (via computer), formaat A-4
€ 0,30

Scans

– eenvoudige scan
€ 0,60
– verzenden per e-mail (indien mogelijk)
gratis
– cd-rom
€ 1,-
– (kleuren)afdruk op (kwaliteits)papier A-4
€ 2,-
– (kleuren)afdruk op fotopapier A-4
€ 3,-

Afschriften en uittreksels

– voor een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand of een set bijlagen: per akte of set bijlagen
dit tarief geldt ook indien volstaan kan worden met een gewaarmerkte fotokopie
€ 8,15
– voor gewaarmerkte afschriften of uittreksels uit andere archiefbescheiden, per akte
€ 23,75

Onderzoek en inlichtingen

– onderzoek door studiezaalmedewerker: zoektarief per 15 minuten (excl. porto- en kopiekosten)
€ 8,00
– standaard administratie- en verzendkosten
€ 3,00
– mondelinge aanwijzingen over de structuur van het archief en de organisatie van het archiefvormende orgaan
gratis
– mondeling verwijzen naar archieven en collecties (en andere archiefinstellingen) waarin onderzoek kan worden verricht
gratis

Criteria voor het verrichten van kosteloos onderzoek
In onze studiezaal kunt u onderzoek komen doen. Hulp bij dit onderzoek is kosteloos. Wanneer u onderzoek laat doen door een van onze medewerkers zijn hier kosten aan verbonden. Dit is echter niet altijd zo; er zijn een viertal uitzonderingen op deze regel:
1. Voor collega-archiefinstellingen verrichten wij maximaal twee uur gratis onderzoek.
2. Een aantal instellingen van menslievendheid is vrijgesteld van het betalen van leges voor historisch onderzoek. Dit zijn instellingen die een maatschappelijk belang dienen en die onder andere door subsidie van de overheid in staat worden gesteld hun werk te doen.
3. Wij zijn wettelijk verplicht gratis informatie te verstrekken aan de afdelingen Burgerzaken van de deelnemende gemeenten en aan de Belastingdienst.
4. Bij uitzondering verrichten wij voor derden onder voorwaarden kosteloos historisch onderzoek als dat leidt tot een publicatie over de geschiedenis van het werkgebied van het RHC Zuidoost Utrecht. Voorwaarden kunnen zijn: u bent redelijkerwijs niet in staat om zelf in de studiezaal te Wijk bij Duurstede onderzoek te komen doen; het onderzoek is inpasbaar in onze planning; het RHC Zuidoost Utrecht wordt vermeld in de publicatie; de archiefdienst ontvangt een gratis exemplaar van de publicatie.

Uitlening

– voor het lichten en verzendklaar maken van archiefstukken, per half uur of deel daarvan, exclusief verzendkosten
€ 24,50

Verpakking

– minimumkostprijs voor reproducties die niet in een standaard A/4 of A/5 enveloppe kunnen worden verzonden
€ 1,65

Gebruiksvergoeding

– voor gebruik in Nederland van reproducties van afbeeldingen voor publicaties, exposities e.d., onverkort het recht van anderen deze afbeeldingen op dezelfde voorwaarden te publiceren. De gebruiksvergoeding staat los van de tarieven voor het vervaardigen van het materiaal. De naam van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht dient in de publicatie vermeld te worden. Bij materiaal, waarvan de rechten niet bij het Regionaal Archief Zuid-Utrecht berusten, gelden afwijkende voorwaarden en tarieven. De hier vermelde vergoedingen gelden bij een aantal van minder dan 10 afbeeldingen:

Voor de volgende oplages geldt een tarief van € 4,50 per afbeelding:

dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen tot 50.000 stuks
periodieken tot 20.000 stuks
boeken tot 5.000 stuks
prentbriefkaarten voor verkoop tot 500 stuks
voor eigen relaties tot 1.000 stuks
brochures tot 3.000 stuks

Voor de volgende oplages geldt een tarief van € 7,50 per afbeelding:

dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen vanaf 50.000 stuks
periodieken vanaf 20.000 stuks
boeken vanaf 5.000 stuks
prentbriefkaarten voor verkoop vanaf 500 stuks
voor eigen relaties vanaf 1.000 stuks
brochures vanaf 3.000 stuks

– hanggeld: voor gebruik in Nederland van reproducties en afbeeldingen is hanggeld verschuldigd. De kosten bedragen per afbeelding
€ 55,25