Tarieven

Een bezoek aan het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is altijd gratis. Aan het leveren van een aantal extra diensten, zoals het maken van een kopie of u helpen bij onderzoek zijn kosten verbonden. Hieronder vindt u tarieven voor deze diensten. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Fotokopieën (zwart-wit)

– formaat A-4
€ 0,30
– formaat A-3
€ 0,60

Fotokopieën van kaarten, bouwtekeningen e.d.

– formaat A-2
€ 7,50
– formaat A-1
€ 7,50
– formaat A-0
€ 7,50

Fotokopieën (kleur)

– formaat A-4
€ 0,60
– formaat A-3
€ 1,20

Afdrukken reader-printer

– microfiches (via reader-printer), formaat A-4
€ 0,60

Scans

– eenvoudige scan
€ 0,60
– verzenden per e-mail (indien mogelijk)
gratis

Onderzoek en inlichtingen

– Mondelinge en/of schriftelijke aanwijzingen over de structuur van het archief en de organisatie van het archiefvormende orgaan
Gratis
– Mondeling en/of schriftelijk verwijzen naar archieven en collecties (en andere archiefinstellingen) waarin onderzoek kan worden verricht
Gratis
– Standaard administratie- en verzendkosten
€ 3,00
– In onze studiezaal kunt u onderzoek komen doen. Hulp bij dit onderzoek is gratis. Heeft u vragen over het laten doen van onderzoek, neem dan contact op met de studiezaalmedewerker

Afschriften en uittreksels

– voor een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand of een set bijlagen: per akte of set bijlagen
dit tarief geldt ook indien volstaan kan worden met een gewaarmerkte fotokopie
€ 23,75

Verpakking

– Minimumkostprijs voor reproducties die niet in een standaard A-4 of A-5 enveloppe kunnen worden verzonden
€ 3,50