Aandacht voor de natuur op de Nationale Boomfeestdag

Gepubliceerd op 16 november 2022 in Verhalen.

Woensdag 16 november is het Nationale Boomfeestdag, georganiseerd door de Stichting Nationale Boomfeestdag. Overal in het land worden er boompjes en struiken geplant door scholieren van basisscholen. Dat wordt jaarlijks al sinds 1957 gedaan na een oproep van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, die haar bezorgdheid uitte over ontbossingen in veel landen met als gevolg grote schade aan niet alleen de natuur, maar ook aan ons welzijn. Doel van de stichting is leerlingen van groep 6 (9 en 10 jaar), door natuureducatie meer kennis en begrip van het grote belang van bomen bij te brengen. Het planten van bomen maakt daar een vast onderdeel van uit.

Ook in de regio doen jaarlijks veel scholen mee aan deze feestelijke dag. Het RAZU heeft een dossier over de boomfeestdag van 13 april 1988 in Wijk bij Duurstede die werd georganiseerd door de Regionale Commissie Boomfeestdag in de provincie Utrecht. Daarin zitten onder meer het dagprogramma, een draaiboek, lesbrieven en verslagen van een werkgroep bestaande uit mensen uit het onderwijs en van de gemeente.

Voorblad programma Boomfeestdag 1988, archieftoegang 003, inv.nr. 3525
Voorblad programma Boomfeestdag 1988, archieftoegang 003, inv.nr. 3525
Amerongse Bos door Eddy Hinders
Amerongse Bos door Eddy Hinders

Wijk bij Duurstede was zowel in de gelukkige omstandigheid dat het stadspark werd aangelegd als dat een unieke hoogstamboomgaard daarin werd beheerd door een werkgroep. Onder het motto “Een vruchtbare boomfeestdag in Wijk” vonden in het stadspark een zestal activiteiten plaats die betrekking hadden op het alternatieve beheer van de boomgaard zoals het ophangen van nestkasten, het monteren van een bijenkast en het verspreiden van stalmest. Tevens waren er elders in de stad een aantal activiteiten. Zo werd er een natuurpad geopend in park Duurstede, was er in het museum een tentoonstelling over de wilg en een leestafel in de bibliotheek met boeken over vogels die in een boomgaard voorkomen.

Gezien het unieke van het programma was er veel aandacht van de pers en ondanks de koude konden de organisatoren tevreden terugkijken op de Nationale Boomfeestdag in Wijk bij Duurstede. Op 16 november hopen we uiteraard overal in de regio opnieuw een geslaagde dag te hebben.