Aanvulling archief De Wijkerslooth de Weerdesteyn

Gepubliceerd op 13 juni 2018 in Nieuws.

Recent is dit archief aangevuld met circa vijf meter stukken uit de periode 1494-1939. De stukken zijn verwerkt in een nieuwe inventaris (toegang 386). Ze gaan onder meer over bezittingen in Zuid-Holland te Rhoon en Delft, in de kop van Noord-Holland en in de provincie Utrecht (huis Hindersteyn). Verrassend was de aanwezigheid van een register van het Heilig Kerstmisgilde uit Haarlem. Daarnaast is het persoonlijk en zakelijk archief van Jean Baptiste Louis Charles de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1873-1936) opgenomen. Dat bevat bijvoorbeeld de correspondentie tussen hem (Nederland), zijn vader (Brussel) en zijn moeder (Nice). Zij schreven elkaar in het Frans brieven over een periode van zo’n veertig jaar. Hij is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de boerenstand in de provincie Utrecht. Zo stond hij aan de wieg van De Stichtse Boerenbond en van de Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek. Ook was hij lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht, van de Tweede Kamer en van de Raad van State. Van al die functies getuigen soms unieke stukken.

Oude kisten met archief Wijkerslooth