Archieftoegangen gemeentebesturen Meerkerk en Leerbroek (1931- 1985) beschikbaar

Gepubliceerd op 6 maart 2023 in Nieuws.

De archieven ‘Gemeentebesturen Meerkerk en Leerbroek’ bevatten diverse interessante stukken voor onderzoekers en de huidige bewoners van de gemeenten. Naast algemene stukken over de ontwikkeling van het gemeentebestuur voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog (zoals de notulen van de gemeenteraad en de gemeenterekeningen) vindt men ook veel interessante informatie over het wel en wee van de bewoners. De archieven bevatten diverse dossiers over de organisatie van de gezondheidszorg, economische aangelegenheden en sport en recreatie in de periode 1931-1985.

In het archief van Meerkerk vind je diverse dossiers over de restauratie van monumenten, waaronder een dossier over het rijksmonument De Stijve Molen aan het Molenpad 14 te Meerkerk en de gemeentelijke kerktoren aan het Kerkplein (inv.nrs. 1196 en 1197).

In het archief van Leerbroek vind je onder andere dossiers over: de bouw, verbouw en beheer van de gemeentetoren van de N.H. Kerk aan de Dorpsweg (inv.nr. 314) en de ruilverkaveling welke plaats heeft gehad tussen 1964 en 1985 (inv.nr. 573).

In de laatste decennia van de zelfstandigheid van de gemeenten Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland werden de burgemeesters, gemeentesecretarissen en -ontvangers gedeeld. Het is voor de onderzoeker raadzaam informatie over deze gemeenten te zoeken in deze drie gemeenten. Aan de toegang van het archief van Nieuwland wordt momenteel gewerkt en zal binnenkort eveneens online raadpleegbaar zijn.

Klik op de onderstaande links om de stukken van de gemeentebesturen te bekijken:
1. gemeentebestuur (631) Leerbroek
2. gemeentebestuur (629) Meerkerk

Blauwdruk NH kerk, 1935. inv.nr. 120849
Blauwdruk NH kerk, 1935. inv.nr. 120849