Archieven

Uw zoekacties: Gemeentebestuur Houten

114 Gemeentebestuur Houten

beacon
 
 
Inleiding
In de periode na de gemeentelijke herindeling van 1961 ontwikkelde Houten zich van een gemeente met een landelijk karakter tot een gemeente met een meer stedelijk gezicht. Om aan de groeiende bevolking in de regio Utrecht onderdak te bieden werd Houten door het Rijk aangewezen om een uitbreidingsplan te ontwikkelen. Dat leidde uiteindelijk tot het Globaal bestemmingsplan Houten 1985. Inmiddels was Houten in 1979 officieel door de rijksoverheid tot groeikern aangewezen met de opdracht om in het daarop volgende decennium 6000 nieuwe woningen te realiseren *  .
Vanwege de bijzondere aard van het Globaal Bestemmingsplan (GBH) en het grote aantal archiefstukken dat het project zou genereren werd besloten om deze in een apart bestand onder te brengen, het zogenaamde GBH-bestand. Voor zover reeds opgenomen in deze inventaris werden ze daar uitgelicht en ondergebracht in het bovengenoemde bestand, alles bij elkaar circa 125 dossiers. Voor stukken over de uitbreiding in het kader van het GBH, de plannen en de uitvoering daarvan, die men in deze inventaris onder de rubrieken Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting zou verwachten, moet dus verwezen worden naar het GBH-bestand (114_Globaal_Bestemmingsplan_Houten).
De omvang van het archief bedraagt 31m1.
1. Aanwijzing voor de gebruiker
2. Beperking openbaarheid
3. Bijzonderheden
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1962-1981
Plaatsnaam:
Houten, Schalkwijk, Tullen 't Waal
Omvang:
26,90
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Soort archief:
Archieven van gemeentelijke organen
Herkomst:
Overheid_H
Auteur:
R. Butterman, R. van der Eerden en H. Lievestro; Aangevuld door D. Ruiter
Rechtsvoorgangers:
Gemeentebestuur Houten, Gemeentebestuur Schalkwijk, Gemeentebestuur Tull en 't Waal
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 114 Gemeentebestuur Houten 1962-1981
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 114