Archieven

Uw zoekacties: Notariskantoor Amerongen

399 Notariskantoor Amerongen

beacon
 
 
Inleiding
Het gedeeltelijk bewaard gebleven (werk)archief van het Notariskantoor Amerongen uit de jaren 1829-2006 is op 23 januari (het eerste deel) en op 3 oktober 2014 (het tweede deel) aan het RHC Zuidoost Utrecht geschonken door notaris mr M.Ph.J. Plet, notaris in Amerongen van 1988 tot 2007. Het kantoor was gevestigd op de Hof 8 in Amerongen en had als werkgebied met name Amerongen, Leersum, Doorn, Renswoude en Veenendaal.
Het archief betref mede zijn voorgangers: J.W.A. Immink (1826-1866), R.C. Immink (1866-1887), J.W. van Wieringen (1887-1904), O. Temminck (1904-1915), W. Schroot (1915-1927), W.G.J. van Heerde (1927-1945), D.S. Vink (1945-1968) en J.E. Stolk (1968-1988). Er is een overlap met akten in de protocollen van de betreffende notarissen in RAZU, Notariële Archieven (toegang 063), inv.nr 1-259.
De heer Plet heeft kleinere delen van het archief geschonken aan de Heemkundige Stichting Tabaksteeltsmuseum Amerongen en de Historische Vereniging Leersum.
Van het de meeste stukken uit eerste deel (oorspronkelijk drie strekkende meter) is in januari 2014 een voorlopige plaatsingslijst opgemaakt. Dat deel is vervolgens medio 2021 bewerkt, opgeschoond en van een definitieve beschrijving voorzien (de inv.nrs 1/39). Enkele zaken zijn uitgenomen en overgebracht naar de THA's van Amerongen en Leersum alsmede naar de Collectie Notariële Archieven (toegang 063). Dit betreft uitbreidingsplan-kaarten respectievelijk alfabetische naamindexen op de testamenten 1829-1919 en hulprepertoria 1915-1927 (toegang 063, inv.nr 2168, 2169).
Het, toen sterk vervuilde, tweede deel omvatte een zeer groot aantal soms omvangrijke werkdossiers uit de periode ca. 1880-2006 die ooit waren opgeborgen in genummerde akte-enveloppen (oorspronkelijk negentien strekkende meter). De ooit bestaand hebbende genummerde inhoudslijst is niet aangetroffen. Na opschoning resteerde bijna vijf meter. Memories van successie van na 1914, waarvan anderszins afschriften aanwezig zijn (zie inv.nr 1/20), zijn in beginsel uitgenomen. Dit geldt eveneens voor onderhandse akten en royementen van na 1914 (zie inv.nr 21/28). Zeker de dossiers van voor 1950 bevatten ook afschriften van allerlei (retro)akten die ooit zijn gebruikt voor het opstellen van bijvoorbeeld boedelscheidingen, testamenten en eigendomsoverdrachten. Veel dossiers bevatten stukken over één persoon of familie soms betrekking hebbend op enkele decennia. Soms is een dossier door meerdere notarissen gevormd. Er is voor gekozen om dossiers in stand te houden ook al is niet altijd (meer) duidelijk waarom bepaalde stukken in een dossier zitten. Alle oudere c.q. soms nog nadien (!) toegevoegde stukken (dikwijls kadastrale uittreksels) zijn samen genomen onder de term bijlagen. Tevens is er voor gekozen om een dossier in beginsel te beschrijven aan de hand van het jongste bepalende stuk. De retroacta betreffen in meerderheid akten gepasseerd voor Amerongse notarissen. De dossiers zijn per notaris chronologisch op jaar geordend.
Aanwijzingen voor de gebruiker.
Een stuk uit dit archief kan worden aangevraagd door vermelding van de naam van het archief en van het archiefbeheersnummer tussen ronde haken:
- Notariskantoor Amerongen (399);
- het inventarisnummer van het stuk.
Een aantal stukken is niet openbaar. Dit is in de inventaris aangegeven.
Tot dit archief behoren ook de werkdossiers van de notarissen D.S. Vink (1945-1968), J.E. Stolk (1968-1988) en M.Ph.J. Plet (1988-2006) en Afschriften van losse akten van niet-Amerongse notarissen (1872-1971). Deze dossiers en afschriften worden niet op de website getoond ingevolge Wet op het notarisambt Titel VII notariële archieven.
Deze zullen zodra zij voor openbaarheid in aanmerking komen worden toegevoegd aan deze inventaris.

Kenmerken

Datering:
1829-2006
Plaatsnaam:
Amerongen, Leersum, Renswoude
Omvang:
6,75
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Soort archief:
Inventaris
Herkomst:
Particulier
Auteur:
M.A. van der Eerden en A.A.B. van Bemmel
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 399 Notariskantoor Amerongen 1829-2006
VERKORT:
NL-WbdRAZU. 399
Categorie: