De Gereformeerde Kerk van Bunnik en Odijk: van onafhankelijkheid naar hereniging

Gepubliceerd op 22 augustus 2022 in Nieuws.

Een deel van het archief van de  Gereformeerde Kerk van Bunnik en Odijk uit de jaren 1944-2010,  is onlangs geïnventariseerd. De beschreven stukken zijn voornamelijk afkomstig van de Commissie van Beheer. Ze geven een beeld van verzelfstandiging en de bouw van gereformeerde kerken en bijgebouwen in Odijk en Bunnik.

Tot kort na de Tweede Wereldoorlog gingen gereformeerde kerkgangers uit Bunnik en Odijk nog naar Zeist naar de kerk omdat er geen gereformeerd kerkgebouw was in de eigen plaats. Door een gestaag gegroeide kerkbevolking kwam er in 1947 een houten kerk in Bunnik die later vervangen zou worden door een grotere, stenen kerk. Een dergelijke ontwikkeling maakte de Gereformeerde Kerk in Odijk mee, alleen kwam het nooit tot gereformeerde kerkbouw, maar werd er gezamenlijk gekerkt in het voormalig hervormde Witte Kerkje. Vanaf halverwege jaren zeventig tot 2000, daalde het aantal kerkgangers door verschillende oorzaken dramatisch. Ondertussen was het Samen-op-wegproces, het proces van hereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland, in Bunnik en Odijk ook ingezet.  Door genoemde ontwikkelingen werden kerkgebouwen afgestoten.

Geïnteresseerd geraakt? Maak een afspraak met het RAZU

voormalig kerkgebouw De Gaarde in Bunnik (003)