De Wijkse Archieframp

In de avond en nacht van 17 op 18 oktober 2002 stroomt de archiefbewaarplaats van het Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied – Utrechtse Heuvelrug in de kelderverdieping van het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede tot een hoogte van 1 meter 80 vol met grondwater. Dit als gevolg van een technische storing van een waterpomp, die wordt gebruikt bij de verbouwing van het gemeentehuis. 80% van de ruim 1200 strekkende meter aan archieven en collecties uit de periode 1300 tot 2002 staat daardoor enkele uren onder water…
Het is het begin van een langdurig traject van evacuatie, invriezen, het maken van plannen, drogen, schade-inventarisatie, herstel en restauratie van de stukken én van advisering en bestuurlijke, juridische en financiële procedures en beslissingen die onlosmakelijk verbonden zijn met een dergelijke grote en gecompliceerde calamiteit.
In 2017, 15 jaar na dato, is er een punt gezet achter dit omvangrijke project. De archiefcollectie is op dat moment volledig hersteld en weer voor iedereen toegankelijk en ook financieel is alles afgehandeld.

Een beschadigd archiefstuk na restauratie
Opengeslagen 15de-eeuws Utrechts processieboek met waterschade na de restauratie