Inventaris van het archief Groene Kruis Langbroek-Cothen gereed

Gepubliceerd op 19 maart 2019 in Nieuws.

In het kader van de opleiding Archiefassistent (Hogeschool van Amsterdam) inventariseerde onze stagiaire Annemieke Rijneke het archief van het Groene Kruis Langbroek-Cothen (1914-1984). De toegang is te zien op www.archieven.nl onder toegangsnummer 195.

Het Groene Kruis Langbroek-Cothen werd opgericht op 17 november 1914 en stelde zich ten doel, zo valt in de eerste statuten te lezen: “1. De ziekenverpleging te bevorderen en het hiervoor benodigde materieel beschikbaar te stellen” en “2. De gezondheidsbelangen te behartigen”. Het oudste stuk van het archief betreft een handgeschreven notulenboek met daarin, naast genoemde statuten, onder andere notulen en jaarverslagen uit de periode 1914-1964.

Vanaf de jaren zeventig werden door ontzuiling en schaalvergroting steeds meer plaatselijke kruisverenigingen opgeheven en ontstonden grotere, regionale en provinciale organisaties die zich bezighielden met thuiszorg, kraamzorg en verpleeghuiszorg. Zo ook de Langbroeks-Cothense Groene Kruisvereniging, die in 1990 als plaatselijke kruisvereniging is opgeheven en fuseerde met de Regionale Kruisvereniging Zuidwest Utrecht.

Het jongste stuk in het archief van het Groene Kruis Langbroek-Cothen dateert uit 1984. Het ontbrekende deel van het archief, 1985-1990, is waarschijnlijk ten tijde van de fusie overdragen aan de Regionale Kruisvereniging Zuidwest Utrecht. Het is onbekend waar het zich nu bevindt.