Stagair(s) gezocht voor samenstellen van een bronnengids voor onderzoek naar de geschiedenis van Vijfheerenlanden 

Op zoek naar de Bronnen van Vijfheerenlanden  

De gemeente Vijfheerenlanden is op 1 januari 2019 ontstaan door een fusie van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Hoewel de gemeente nieuw is, is het een gebied met een bijzonder verleden. Dat begint al met de naam ‘Vijfheerenlanden’, waarvan de oorsprong ligt in de acties van 5 middeleeuwse heren: Van Arkel, Ter Leede, Hagestein, Everdingen en Vianen. Deze mannen namen in 1284 samen maatregelen tegen de wateroverlast uit de Gelderse Betuwe door de aanleg van de Diefdijk, jarenlang de grens tussen Gelderland en Holland. En daarmee ook de basis voor de waterschappen in de regio. Met drie middeleeuwse steden, 13 kernen, verschillende polders, kleine en grote bedrijven heeft Vijfheerenlanden een rijke en lange geschiedenis. Een regio die bovendien eeuwenlang ‘Hollands’ was, en pas in 2002 (Vianen) en 2019 (Leerdam, Zederik) onderdeel werd van de provincie Utrecht.  

 

Wie dit rijke verleden wil onderzoeken moet op verschillende plekken zijn: naast het RAZU beheren meerdere archiefdiensten bronnen uit en over de regio. Hetzelfde geldt voor regionale historische verenigingen en regionale musea. Daarnaast beheren grotere bedrijven en instellingen vaak nog hun eigen collectie. Voor  onderzoekers  is het niet duidelijke welke bronnen er zijn en waar ze te vinden zijn.   

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) wil daarom, ter gelegenheid van het eerste lustrum van de gemeente Vijfheerenlanden, een overzicht van deze bronnen maken. Voor het onderzoek in eigen en andermans collecties zoekt het RAZU minimaal één, maximaal drie stagairs.  

Duur

4 – 6 maanden

Maximale vergoeding bij 36 uur

€425 per maand

Solliciteren

Mail naar info@razu.nl

Wat ga je doen?  

Je voert zelfstandig, maar met begeleiding van archivarissen van het RAZU, dit onderzoek uit. Je:  

  • Stelt een onderzoeksplan op; 
  • Doet een voorstel voor het gestructureerd aanbieden van de gevonden bronnen (periode, regio, categorieën, thema’s. Bijvoorbeeld aan de hand van de indeling van Eric Ketelaar Archiving People. A social history of Dutch Archiving); 
  • Zoekt de relevante archieven bij verschillende archiefdiensten, o.a. RAZU, Nationaal Archief, Regionaal Archief Gorinchem, Regionaal Archief Rivierenland, Beeld en Geluid;  
  • Zoekt aanvullend naar beeldmateriaal (foto’s, films, tekeningen, schilderijen), historische kaarten, archeologische vondsten en historische publicaties;  
  • Stelt een onderzoeksgids ‘Bronnen van Vijfheerenlanden’ samen; 
  • Maakt een pop-up tentoonstelling met een aantal aansprekende bronnen.  

 

Wat breng jij mee?  

Je studeert (kunst)geschiedenis en bent aan het eind van je bachelor of bezig met je master. Je wilt meer onderzoekservaring opdoen en de resultaten van je onderzoek presenteren aan een breed publiek. Je bent nieuwsgierig, analytisch, kunt goed luisteren en bezit een heldere, duidelijke stijl van communiceren. Je beschikt over de capaciteit om zowel zelfstandig als in een team te kunnen werken. 

 

Wat bieden wij jou?  

We bieden we je een stage van 4-6 maanden in een klein team met gedreven professionals bij een organisatie met maatschappelijke meerwaarde. Naast de stageopdracht is het mogelijk je breder te oriënterend op de werkzaamheden van een archiefdienst: dienstverlening, beheer van analoog en digitaal archief, collectievorming, toezicht.  

Voor studenten die hun onderzoekservaringen willen uitbreiden bestaat de mogelijkheid om aanvullend aan het verzamelen van de bronnen een (beknopt) historisch onderzoek te doen en hierover een artikel te schrijven. Mogelijk biedt het onderzoek voldoende aanknopingspunten voor een afstudeerscriptie.  

Verder bieden we een stagevergoeding van € 425,- bruto voor een fulltime stage. Bij een deeltijdstage wordt de vergoeding, naar rato van het aantal stage-uren per week, berekend. 

 

Wat is het RAZU?  

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) is de gezamenlijke archiefdienst van zes Utrechtse gemeenten: Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede. Als regionaal archief beheren wij een grote collectie archieven, foto’s, kaarten, boeken en films uit de regio. Het oudste stuk is uit 1300, het jongste stuk is de krant van afgelopen week. De collectie is onze ‘schat’, die wij via onze website en studiezaal beschikbaar stellen aan een breed en gevarieerd publiek. Naast het beheren en beschikbaar stellen van de collectie is het RAZU ook toezichthouder en adviseur van de zes gemeenten.  

Het team bestaat uit 12 medewerkers en wordt regelmatig versterkt door stagairs en tijdelijke projectmedewerkers. De organisatie is gevestigd in Wijk bij Duurstede. Meer informatie is te vinden via www.razu.nl 

 

Enthousiast geworden?  

Fijn dat je de tijd genomen hebt om deze tekst helemaal te lezen. Dat betekent misschien wel dat je deze stageopdracht wilt doen. Stuur dan je motivatie en CV naar info@razu.nl. Als we denken dat er een match is, dan nodigen we je uit voor een gesprek.  

Mocht je meer willen weten over de stage of de organisatie, neem dan contact op met Erika Hokke, directeur van het RAZU, via info@razu.nl of 088 530 0170.  

Goed om te weten: Integriteit vinden we belangrijk. We vragen je daarom voor jouw start bij het Regionaal Archief Zuid-Utrecht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te leveren.