Opening Amsterdam-Rijnkanaal

Gepubliceerd op 23 april 2017 in Nieuws.

Op 21 mei 1952 werd het Amsterdam-Rijnkanaal officieel in gebruik genomen. Dit kanaal was uitermate belangrijk voor Amsterdam dat nu eindelijk een goede verbinding met de Rijn en het Duitse achterland kreeg. Bij de ingebruikname op 21 mei werd dan ook flink uitgepakt. Dat gebeurde ineen drietal plaatsen, te weten Tiel, Amsterdam en Wijk bij Duurstede.In deze laatste gemeente was een imposant sluizencomplex gebouwd, dat samen met dat van Tiel tot de grootste van Europa gerekend moest worden. Om het belang van deze sluizen te onderstrepen werd het complex officieel in werking gesteld door prinses Irene in gezelschap van de voltallige koninklijke familie. Dit alles werd omlijst met allerlei feestelijke en culturele activiteiten die begonnen op 21 en eindigden op 14 juni. Een kleine drie weken stond Wijk bij Duurstede op haar kop ! Om dit alles te organiseren en in goede banen te leiden was eind 1951 het Comité Opening Amsterdam-Rijnkanaal te Wijk bij Duurstede opgericht onder voorzitterschap van burgemeester C.B.Kentie.

Het Comité hield zich ook nadrukkelijk bezig met het(internationaal) promoten van Wijk zoals blijkt uit voorlichtingsmateriaal in het Duits, Engels en Frans. Onlangs is het archief van het Comité geordend en beschreven en is het voor eenieder te raadplegen. Onder de stukken bevinden zich ook affiches en programma’s. En tevens een exemplaar van de Amsterdam-Rijnbode, een speciale uitgave van het Comité, en partituren van voor deze bijzondere gelegenheid gecomponeerde Wijkse liederen. De naam van het archief is Archief van het Comité Opening Amsterdam-Rijnkanaal te Wijk bij Duurstede,1951-1954. Archiefnummer 41