Persbericht: Erika Hokke nieuwe directeur-archivaris

Gepubliceerd op 22 juni 2021 in Nieuws.

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) stelt met ingang van 15 juli 2021 Erika Hokke aan als nieuwe directeur-archivaris. Zij volgt in deze rol Ria van der Eerden-Vonk op, die per 1 juli 2021 met pensioen gaat. Aan het afscheid van Ria van der Eerden-Vonk wordt half oktober aandacht besteed, samen met de viering van het vijfentwintig jarig bestaan van de archiefdienst.

Erika is een zeer ervaren historicus en archivaris. Na haar studies aan de Universiteit van Utrecht en de Archiefschool in Den Haag werkte zij in verschillende functies binnen het brede terrein van informatievoorziening en archivering. Aanvankelijk als beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, later als docent-onderzoeker bij de Stichting Archiefschool en sinds 2010 als vrijgevestigd archivaris. De laatste jaren heeft zij verschillende interim-management opdrachten uitgevoerd, onder andere als Directeur-archivaris bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen en coördinator bij het Regionaal Archief Alkmaar. Momenteel werkt zij als teamleider en lid van het managementteam bij het Stadsarchief Rotterdam.

Het bestuur heeft in Erika Hokke een gedreven en energieke directeur-archivaris gevonden die de komende jaren de ontwikkeling van het RAZU naar een toekomstbestendige, meer digitale archiefdienst mede zal vormgeven. Vooral door de digitalisering bij de overheid veranderen de rol en taken van de archiefdienst. In het verlengde hiervan ligt de verdere ontwikkeling van de regionale functie van het RAZU, met als doel de papieren en digitale collectie van het RAZU onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Het RAZU is een archiefdienst met wettelijke taken op het gebied van beheer, beschikbaarstelling en toezicht van informatie en een faciliterende taak als kennis- en informatiecentrum voor de geschiedenis van het gebied. Samen met de zes aangesloten gemeenten Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede zorgt de organisatie ervoor dat de gemeentelijke archieven ook op lange termijn houdbaar, bruikbaar en betrouwbaar blijven. Voor de inwoners is het RAZU een publieksgerichte erfgoedinstelling die met en voor hen historische informatie veiligstelt, verrijkt en laagdrempelig toegankelijk maakt.

Foto van Erika Hokke, per 15 juli 2021 de nieuwe directeur-archivaris van het RAZU
Foto van Erika Hokke, per 15 juli 2021 de nieuwe directeur-archivaris van het RAZU