Tag / Oprichtingsakte

    Berichten laden...
  • Detail van de oprichtingsakte van het St. Cunera- en Heilige Sacramentsgilde, archieftoegang 152, inv.nr. 1329

    Uit de regio: Rhenen, Cunera’s pelgrimsstad

    Uit de regio: Rhenen, Cunera’s pelgrimsstad Gepubliceerd op 12 juni 2023 in Uit de Regio. Voor de tentoonstelling ‘Rhenen, Cunera’s pelgrimsstad’ heeft het RAZU twee bijzondere documenten in bruikleen gegeven. Eeuwenlang trokken…