Uit de regio: Rhenen, Cunera’s pelgrimsstad

Gepubliceerd op 12 juni 2023 in Uit de Regio.

Voor de tentoonstelling ‘Rhenen, Cunera’s pelgrimsstad’ heeft het RAZU twee bijzondere documenten in bruikleen gegeven.

Eeuwenlang trokken vele tienduizenden pelgrims naar Rhenen om de relieken van de heilige Cunera – een jonge Engelse prinses – te zien in de Cunerakerk. Middeleeuwse christenen waren erg bezig met hun lot en dat van hun geliefden, na de dood. De hel, het vagevuur en de hemel waren net zo echt en tastbaar als het leven op aarde. De meeste mensen wachtte het vagevuur als ze goed geleefd hadden, maar niet zonde-vrij. Het vagevuur was een zuivering, pas daarna volgde hemel. Berouw tonen, door op pelgrimstocht te gaan, kon de tijd in het vagevuur verkorten.

Mensen waren soms maandenlang onderweg naar Rhenen. Te voet, per schip of ezel. De reis was een onderbreking van het gewone leven en vergde een behoorlijke voorbereiding. In de zomermaanden vond steeds de Cuneraweek plaats in Rhenen, met een grote processie, muziek en allerlei andere festiviteiten. Duizenden pelgrims waren in de stad. De herbergen puilden uit.

Oprichtingsakte van het St. Cunera- en Heilige Sacramentsgilde, archieftoegang 152, inv.nr. 1329
Oprichtingsakte van het St. Cunera- en Heilige Sacramentsgilde, archieftoegang 152, inv.nr. 1329
Oprichtingsakte van het St. Cunera- en Heilige Sacramentsgilde, archieftoegang 152, inv.nr. 1329
Oprichtingsakte van het St. Cunera- en Heilige Sacramentsgilde, archieftoegang 152, inv.nr. 1329

In archieftoegang Stadsbestuur Rhenen (152) bevindt zich een aflaatbrief uit 1451 van kardinaal Nicolaas van Cusa voor de bezoekers van de Cunerakerk. Mensen konden boetedoening doen door het ondergaan van een straf of door het verrichten van goede werken, een voorbeeld daarvan was het ondernemen van een pelgrimstocht. Een aflaatbrief was het bewijs dat de straf werd kwijtgescholden en daarmee de boetedoening was voltooid.

Naast deze aflaatbrief is ook de oprichtingsakte van het St. Cunera – en heilige Sacramentsgilde te bekijken en toont de expositie het doek waarmee de Heilige Cunera, zo’n 1700 jaar geleden, is gewurgd (collectie Centraal Museum).

Klik hier voor meer informatie over het bezoeken van deze tentoonstelling.