Archief van de Nederlands Hervormde gemeente Doorn eindelijk toegankelijk

Gepubliceerd op 6 december 2017 in Nieuws.

Het archief van de Nederlandse Hervormde gemeente te Doorn gaat terug tot 1674 en loopt bijna ononderbroken door tot 2005. Daarmee behoort het tot de oudste historische bronnen van Doorn. Het archief vormt dan ook een heel belangrijke aanvulling op de oude stukken over Doorn die het RHC al in beheer heeft. Het archief bevat niet alleen de neerslag van drieƫnhalve eeuw kerkelijk leven, maar heeft ook veel te vertellen over de inwoners en de gang van zaken in het dorp in de loop der tijden. Kerk en dorp waren immers nauw met elkaar verbonden. Dit waardevolle archief is inmiddels overgebracht naar het RHC waar het is geordend en beschreven en voor een breder publiek toegankelijk gemaakt. Op 27 november werd, ter afsluiting van dit project, een exemplaar van de inventaris overhandigd aan de voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Doorn. Bij die gelegenheid is het kerkelijk archief vergeleken met een monument. In dit archief vindt men immers namen terug van hen die reeds vanaf een ver verleden vorm hebben gegeven aan de kerkelijke gemeente. Namen die meestal allang vergeten zijn. Maar dankzij het archief niet zijn uitgewist. De inventaris is getiteld: Archief van de Nederlandse Hervormde gemeente te Doorn (1642) 1674-2005 (2008), archiefnummer 230. Hij is ook te bekijken op onze website en op www.archieven.nl