Charters van Rhenen getranscribeerd

Gepubliceerd op 12 juni 2017 in Nieuws.

Belangrijke akten werden vroeger, zelfs toen er al jaren gebruik werd gemaakt van papier, steeds geschreven op perkament. Dat is duurzamer dan papier en genoot daarmee de voorkeur. En inderdaad zijn veel van deze perkamenten akten, charters genoemd, bewaard gebleven. Alleen al in het gemeentearchief van Rhenen zijn er zo’n 300 te vinden.

Toen mr. F.A.L. ridder van Rappart in 1884 de charters van Rhenen inventariseerde, kwam hij op ongeveer de helft. Hij vond er 188. Bij het maken van de inventaris van het gemeentearchief in 1927 door K. Heeringa is deze lijst van charters vrijwel ongewijzigd toegevoegd aan de inventaris. Decennialang is die lijst leidend geweest. Sinds enkele jaren heeft met name dr. A.J. de Jong veel regesten van charters toegevoegd aan deze lijst. De teller staat nu op 285 charters op de regestenlijst. In het archief van het stadsgerecht zijn er ook nog diverse te vinden, die niet op deze lijst voorkomen.

Van 275 van deze charters is een complete transcriptie gemaakt. Deze zijn te vinden in de Nadere Toegangen op het gemeentearchief van Rhenen (152). De charters zijn bewaard over de periode 1337-1808. Charter 1, van 24 april 1337, is tevens het oudste stuk uit dit archief (zie foto). Het is te vinden in inv.nr. 744b.

Oude Charter