Archief van het Hofje van Aerden digitaal beschikbaar

Gepubliceerd op 24 maart 2023 in Nieuws.

Het oudste archief van het monumentale Hofje van Aerden in Leerdam is nu digitaal beschikbaar via de website. Het Hofje van Aerden is een 18e eeuws vrouwenhofje, gesticht vanuit de nalatenschap van Maria Ponderus, weduwe van Pieter van Aerden.

Maria Ponderus  werd in 1672 geboren in Monster bij ’s Gravenhage, als dochter van de chirurgijn Antonius Ponderus en Françoise van Barthem. Op 20-jarige leeftijd trouwde zij de bijna 30 jaar oudere weduwnaar Pieter van Aerden, notaris en procureur te Den Haag. Niet alleen overleefde zij haar man 45 jaar maar ook stierven hun twee zonen en dochter vóór haar zonder kleinkinderen na te laten. Zij besloot een deel van haar aanzienlijk kapitaal te bestemmen voor het oprichten van een Familie Vrouwenhofje voor dames uit haar familie enuit die van haar man. Zij moesten allen van protestantse huize zijn. Bij haar overlijden op 20 april 1764 op 92-jarige leeftijd bleek de doelgroep voor het Hofje niet meer in Den Haag te wonen maar in Leerdam.

Door de goede banden van de familie met het Huis van Oranje mocht het hofje worden gebouwd op de ruïne van het kasteel van Leerdam, die nog in het bezit was van de erfstadhouder Prins Willem V. Bij testament heeft Maria bepaald dat er bij haar overlijden een stichting moest worden opgericht. Stichting Familie Vrouwenhofje is vanaf 1764 actief en eigenaresse van het Hofje. Op verzoek van de regenten is het oudste gedeelte van het hofjes-archief gedigitaliseerd en online beschikbaar gemaakt voor onderzoekers.

Testament van Maria Ponderus, weduwe van Pieter van Aerden; met bijlagen, 1761-1769. RAZU Toegang 521, Inventarisnummer 11
Testament van Maria Ponderus, weduwe van Pieter van Aerden; met bijlagen, 1761-1769. RAZU Toegang 521, Inventarisnummer 11