Inventaris School met de Bijbel “Het Visnet” te Elst gereed

Gepubliceerd op 16 juli 2018 in Nieuws.

Het archief van deze school is in de afgelopen week geïnventariseerd. De toegang is te zien op zowel onze website als www.archieven.nl onder toegangsnummer 323.

De vereniging Een School met de Bijbel te Elst werd opgericht in 1954 met het doel een gelijknamige school te stichten en in stand te houden. Al heel lang koesterde het orthodox-protestantse deel van de Elster bevolking de wens om een dergelijke school op te richten maar het kwam er nooit van. En dat terwijl er voldoende leerlingen waren om de stichting te rechtvaardigen. Met de komst naar Elst van de daadkrachtige Hervormde predikant L. van de Peut, kwam er echter schot in de zaak want hij rustte niet voor hij een vereniging had opgericht die de stichting van een Christelijke school moest bewerkstelligen.

Dat lukte en in 1958 ging de school van start. Het was echter behelpen. Voor het Rijk gold in die jaren een bestedingsbeperking. Om die reden weigerde de overheid een urgentieverklaring af te geven waardoor nieuwbouw voorlopig niet aan de orde was. Aanvankelijk werden de leerlingen ondergebracht in kerkzaaltjes en een voormalige werkruimte van een schildersbedrijf. In 1959 kon een “noodschool” aan de Irenelaan in gebruik worden genomen die echter al spoedig te klein bleek. Eerst in 1963 kon intrek worden genomen in een nieuw en volwaardig schoolgebouw aan de Beatrixstraat.

De noodschool werd inmiddels gebruikt door de, in het kielzog van de lagere school opgerichte Christelijke kleuterschool. In 1972 verhuisde de kleuterschool naar een nieuw gebouw aan de Christinastraat. Door de uitbreiding van Elst bleef het aantal leerlingen toenemen en bleven de huisvestingsproblemen aanhouden. In 1975 kwam het tot een ingrijpende verbouwing en uitbreiding waarbij de scholen in één en hetzelfde gebouw werden ondergebracht.

Dat bleek een voordeel want in 1985 werden kleuter- en lagere scholen samengevoegd tot de basisschool. Het ontbrak de school in Elst nog aan een passende naam. Dat werd Het Visnet, een verwijzing naar het mozaïek op de voorgevel van de school dat de Wonderbaarlijke visvangst voorstelt. Door veranderende wet- en regelgeving werden scholen geacht zelf zaken te regelen die voorheen aan Den Haag konden worden overgelaten. Dit stelde hoge eisen aan de schoolbesturen. Om de krachten te bundelen werd rond de eeuwwisseling samenwerking gezocht met verwante schoolverenigingen in de regio. Dit mondde in 2006 uit in een fusie van de schoolverenigingen van Scherpenzeel, Woudenberg, Overberg en Elst en de oprichting van een nieuwe schoolvereniging “De Viermaster”. Het Visnet ging als zelfstandige school verder, maar nu onder een overkoepelend bestuur.